Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Simon van der Weele over de balans tussen afhankelijkheid en autonomie

afhankelijkheid van mensen met een beperking in de zorg

14 juni 2023


Simon van der Weele schreef een opiniestuk in Trouw over een nieuwe herwaardering van afhankelijkheid. Op zich is hij blij dat er een tegenbeweging is. "Onze fixatie op autonomie is doorgeslagen. En die brengt ons niet dichter bij een goed leven, dat zie ik ook in mijn eigen onderzoek naar de gehandicaptenzorg."


Maar hij constateert ook dat sommige denkers doorslaan in hun waardering van afhankelijkheid.  Van der Weele beschrijft de casus van Wilma, een vrouw van 75 jaar met een ernstige verstandelijke beperking. Zij is volledig zorgafhankelijk, maar haar begeleiders proberen die afhankelijkheid draaglijk te houden, door haar waar mogelijk autonomie te bieden. Bijvoorbeeld door haar te vragen of ze wil eten, wat ze met tikjes van een lepel zelf kan aangeven. 


"De pleitbezorgers van afhankelijkheid wijzen terecht op de belangrijke rol die ze speelt in ieders leven. Maar zoals Wilma laat zien: niet alle afhankelijkheid is universeel en niet alle afhankelijkheid valt te bejubelen. Afhankelijkheid an sich is een pover ideaal voor het goede ­leven; ze is juist waardevol omdat ze onze autonomie mogelijk maakt."


Lees het artikel op trouw.nl: Afhankelijkheid wordt vereerd als de weg naar het goede leven. Dat is het niet (mogelijk alleen zichtbaar voor abonnees).


Simon van der Weele promoveerde eind 2022 op onderzoek naar de spanning tussen zelfredzaamheid en afhankelijkheid in de gehandicaptenzorg aan de Universiteit voor Humanistiek, waar hij nu universitair docent is.

Simon van der Weele schreef in Trouw over een nieuwe herwaardering van afhankelijkheid: "Onze fixatie op autonomie is doorgeslagen."

Pagina delen