Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Opinie: 'Laten we ophouden met het stigmatiseren van langdurige zorgrelaties'

Screenshot website Sociale Vraagstukken - artikel Laten we ophouden met het stigmatiseren van langdurige zorgrelaties
4 mei 2022


Femmianne Bredewold en Inge van Nistelrooij schreven een opiniestuk op Sociale Vraagstukken over langdurige zorgrelaties. Zij betogen dat we achterdochtig zijn geworden ten aanzien van sociale relaties die vooral draaien om geven, en dat mensen die van hulp afhankelijk zijn, worden gediskwalificeerd. 


"Het neoliberale denken in termen van nut heeft ons achterdochtig gemaakt ten aanzien van relaties waarin mensen vooral geven en niet ontvangen. We bejubelen en bewonderen mensen die grote offers brengen en alles geven in sport, politiek of kunst, maar we kijken met argusogen naar mensen die datzelfde doen in sociale relaties."


De auteurs willen meer begrip en taal aanreiken voor wat er in mantelzorgrelaties gebeurt. Deze relaties vragen juist om goede ondersteuning en niet om nog meer druk. Bovendien willen ze laten zien dat er in ons samenleven volop voorbeelden zijn die ver voorbij het neoliberale beleid reiken. 


Lees het artikel op socialevraagstukken.nl

Femmianne Bredewold en Inge van Nistelrooij pleiten op Sociale Vraagstukken voor minder achterdocht en meer begrip voor langdurige zorgrelaties.