Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

NWO honoreert onderzoeksproject over eenzaamheid onder mensen met een licht verstandelijke beperking


14 december 2023


Mensen met een licht verstandelijke beperking ervaren meer eenzaamheid dan mensen zonder deze beperking. NWO honoreerde een projectaanvraag waarin onderzoekers uit de sociale en geesteswetenschappen samenwerken met mensen met een licht verstandelijke beperking en hun (in)formele netwerken. Ze ontwikkelen een (online) lerende gemeenschap die de eenzaamheid van mensen met een licht verstandelijke beperking wil begrijpen en verminderen. Gustaaf Bos en Joanna Wojtkowiak van de Universiteit voor Humanistiek zijn mede-aanvragers van het project met de naam COLLELO.


De afkorting COLLELO staat voor COLlaborative LEarning from LOneliness. A transdisciplinary approach to understand and reduce loneliness together with people with mild intellectual disabilities. Hoofdaanvrager is Paul van Trigt van de Universiteit Leiden. In het project COLLELO werkt de Universiteit voor Humanistiek samen met de Universiteit Leiden,  de Erasmus Universiteit Rotterdam, de PthU, Hogeschool Windesheim en andere kennispartners zoals LFB, Movisie, Vilans en zorginstellingen. Belangrijk onderdeel van het project is dat alle partners samen een leergemeenschap gaan inrichten rond dit grote maatschappelijke probleem van eenzaamheid en onderling kennis delen.

 

UvH-onderzoeker Gustaaf Bos is nauw betrokken bij het vormgeven van deze leergemeenschap. Ook werkt hij samen in een deelproject met de PThU, zij richten zich op de ervaringen van eenzaamheid van personen met een licht verstandelijke beperking in verschillende woon/werk/zorg-situaties. De PThU en de UvH stellen samen een vacature op voor een promovendus voor dit project. Joanna Wojtkowiak gaat in een deelproject met de Hogeschool Windesheim werken aan online en offline initiatieven die kunnen bijdragen aan gemeenschapsvorming bij jongeren met een licht verstandelijke beperking. De onderzoekers streven ernaar om voor de zomer van 2024 met het project te starten. 


COLLELO is gehonoreerd binnen het NWA-onderzoeksprogramma Eenzaamheid, onderdeel van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid. Dit is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om eenzaamheid in Nederland te verminderen. Hoofdaanvrager is dr  P. van Trigt. Medeaanvragers: dr. H.R. Boeije, prof. dr. P. Nikken, dr. J. Wojtkowiak, dr. G. Bos, prof. dr. T. Tromp, prof. dr. H. van de Bovenkamp, dr. C. Harnacke en dr. T. Bouwman.

Mensen met een licht verstandelijke beperking ervaren meer eenzaamheid dan mensen zonder deze beperking. NWO honoreerde een projectaanvraag waarin onderzoekers uit de sociale en geesteswetenschappen samenwerken met mensen met een licht verstandelijke beperking en hun (in)formele netwerken. Ze ontwikkelen een (online) lerende gemeenschap die de eenzaamheid van mensen met een licht verstandelijke beperking wil begrijpen en verminderen. Gustaaf Bos en Joanna Wojtkowiak van de Universiteit voor Humanistiek zijn mede-aanvragers van het project met de naam COLLELO.

Pagina delen