Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Nieuwe handreiking over proactieve zorgplanning

omslag handreiking


29 juni 2023


Zorgprofessionals kunnen voortaan gebruik maken van een handreiking Proactieve zorgplanning in de langdurige zorg. Deze handreiking is ontwikkeld door een multidisciplinaire werkgroep, waaraan ook onderzoeker Susanne van den Hooff namens de Universiteit voor Humanistiek heeft deelgenomen. Zorgprofessionals vinden in de nieuwe handreiking handvatten om proactieve zorgplanning toe te passen. Hiermee kunnen zij zorg bieden die past bij de wensen van cliënten. 

Wat is proactieve zorgplanning? 

Proactieve zorgplanning is het proces van vooruit denken, plannen en organiseren. Proactieve zorgplanning is een continu en dynamisch proces van gesprekken tussen zorgverleners en cliënten/naasten over huidige en toekomstige levensdoelen en keuzes en welke zorg daar nu en in de toekomst bij past.


Mensen met een complexe zorgvraag die langdurige zorg ontvangen, krijgen vaak te maken met achteruitgang op allerlei gebieden. Voor zorgverleners is het een uitdagende taak om zorg te bieden die past bij wat deze cliënten belangrijk vindt en bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Proactieve zorgplanning ondersteunt zorgverleners in dit deel van de zorgverlening.  

Multidisciplinair instrument

De Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (SKILZ) is in 2021 gestart met het ontwikkelen van een kwaliteitsinstrument rondom Proactieve zorgplanning in de langdurige zorg. De handreiking en de aanbevelingen zijn gebaseerd op de meest recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en ervaringen uit het werkveld. Door de gezamenlijke inbreng van Verenso, NVAVG, V&VN, NIP, BPSW, VGVZ, NVO en de Universiteit voor Humanistiek heeft de handreiking een multidisciplinair karakter gekregen die aansluit bij de behoeften uit de praktijk.

Meer informatie

De handreiking Proactieve zorgplanning in de langdurige zorg en aanvullende informatie is beschikbaar op www.richtlijnenlangdurigezorg.nl.

Op 22 juni verscheen de handreiking Proactieve zorgplanning in de langdurige zorg. Susanne van den Hooff werkte hieraan mee.

Pagina delen