Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Hoge waardering voor opleidingen UvH in nationale studentenenquête

Studenten van de Universiteit voor Humanistiek zijn opnieuw tevreden over hun opleiding, zo blijkt uit de uitslag van de Nationale Studentenenquête 2023. De UvH wordt op de meeste thema’s hoger gewaardeerd dan het landelijk gemiddelde. De waardering voor de opleidingen van de UvH in het algemeen nam toe ten opzichte van 2022.


De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een jaarlijks terugkerend grootschalig onderzoek onder studenten naar hun ervaringen met de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten. 38 procent van de studenten van de Universiteit voor Humanistiek deed mee, tegenover een landelijk gemiddelde van 30 procent.

Waardering voor UvH opleidingen neemt toe

De waardering voor de opleidingen van de UvH in het algemeen nam toe ten opzichte van 2022. Studenten zijn wederom blij met de deskundigheid en betrokkenheid van de docenten en waarderen de studiebegeleiding en sfeer op de opleiding. Aandachtspunt blijft de studiedruk, 50% van de respondenten vindt deze precies goed. Ook is de tevredenheid over het niveau van de opleiding een aandachtspunt, al is de score vergelijkbaar met  het landelijk gemiddelde.

Boven landelijk gemiddelde

Studenten van de UvH waarderen hun opleidingen al jarenlang op rij op veel punten hoger dan het landelijk gemiddelde en dat is ook dit jaar het geval. In 2023 geven ze hun studie in het algemeen op een schaal van 1 tot 5 een waardering van 4,13 tegenover het landelijk gemiddelde van 3,91. Ook inhoud van de opleiding scoort met een 4,08 hoger dan het landelijk gemiddelde van 3,96. De sfeer krijgt een 4,63 tegenover het landelijk gemiddelde van 4,05. En 4,20 op een schaal van 5 geeft aan opnieuw voor de opleiding te kiezen op basis van hun ervaringen tot nu toe ten opzichte van de benchmark van 3,95.

Doret de Ruyter, directeur Onderwijs UvH: “We zijn blij dat studenten onze opleidingen hoog waarderen. De deskundigheid en betrokkenheid van onze docenten, de ontwikkeling van vaardigheden en aansluiting op actuele thema’s zijn belangrijke onderdelen van ons academisch onderwijs. Het is goed om terug te zien dat studenten hier zeer tevreden over zijn. Ik ben ook blij dat studenten open zijn over wat er beter kan. Daar gaan we samen met de docenten en studenten mee aan de slag.”

Kijk voor meer informatie in de PDF-bestandfactsheet NSE 2023.

Studenten van de Universiteit voor Humanistiek zijn opnieuw tevreden over hun opleiding, zo blijkt uit de uitslag van de Nationale Studentenenquête 2023. De UvH wordt op de meeste thema’s hoger gewaardeerd dan het landelijk gemiddelde. De waardering voor de opleidingen van de UvH in het algemeen nam toe ten opzichte van 2022.

Pagina delen