Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

HKU en Universiteit voor Humanistiek ondertekenen convenant voor artistiek onderzoek

5 juni 2023

‘Er schuilt een grote belofte in artistieke processen voor de wetenschap’


Hogeschool van de Kunsten Utrecht en Universiteit voor Humanistiek bestendigen hun strategische samenwerking onder de noemer Meaningful Artistic Research. Het doel is gezamenlijk geïnspireerd onderzoek doen waarin benaderingen van kunst en wetenschap samenkomen. Hiertoe ondertekenden Heleen Jumelet, voorzitter van het college van bestuur van HKU, en Joke van Saane, rector en collegevoorzitter van de UvH, een convenant tijdens een feestelijke bijeenkomst op 5 juni. 


“We hebben veel raakvlakken”, zegt Joke van Saane. “Het onderzoek van de Universiteit voor Humanistiek gaat over urgente en actuele vragen in onze samenleving, zoals de toekomst van onze democratie, de inrichting van zorgpraktijken en ethische vragen rondom betekenisvol leven. Kunst kan een wezenlijke bijdrage leveren aan deze vragen. We zijn dan ook verheugd dat we de samenwerking met de HKU op structurele basis vervolgen.” Heleen Jumelet: “Deze waardevolle structurele samenwerking gaat veel bieden: voor de kunsten, de samenleving en de wetenschap. Door gezamenlijk op belangrijke vraagstukken PhD onderzoek te realiseren dat ons leert op welke wijze kunst en onderzoek kunnen bijdragen aan zinvolle impact op mens en samenleving”.

Verdieping, vernieuwing en fondsenwerving

HKU en UvH gaan onderzoek bevorderen waarin disciplines en benaderingen van beide instellingen samenkomen en elkaar verdiepen. Zo kan praktijk- en maakwerk onderdeel zijn van een onderzoekstraject. Ook beoogt de samenwerking vernieuwing in het onderwijs, en zien beide instellingen kansen voor gezamenlijke fondsenwerving op het snijvlak van kunst en wetenschap. 


Merel Visse (Universitair Hoofddocent UvH) en Nirav Christophe (lector HKU) hebben de samenwerking voorbereid. Visse: “Er schuilt een grote belofte in artistieke processen voor de wetenschap, omdat deze een brede kijk op onze samenleving voorstaan. Kunst is niet alleen ‘leuk’, zoals beroemd kunsteducator Harry Broudy ooit betoogde. De kunsten zijn noodzakelijk voor ‘goed’ samenleven, want ze helpen ons op nieuwe manieren na te denken over hoe we dat doen, samenleven. Andersom geven onderzoekers van de UvH met hun benadering van onderzoek verdieping aan artistieke praktijken.”

Gezamenlijk PhD onderzoek

Er zijn al twee gezamenlijke promotietrajecten gestart. Marloeke van der Vlugt voert artistiek onderzoek uit om tot een ‘esthetiek van de aanraking’ te komen en noemt het ook wel Genees-Kunst. En Simona Kicurovska doet onderzoek naar moderne ontwerppraktijken: hoe kunnen ontwerpers kritisch blijven omgaan met geautomatiseerde ontwerptools? Op de feestelijke bijeenkomst deelden beide promovendi hun werk-in-uitvoering en lieten de deelnemers ervaren wat Meaningful Artistic Research aan veelzijdige meerwaarde te bieden heeft.

Hogeschool van de Kunsten Utrecht en Universiteit voor Humanistiek bestendigen hun strategische samenwerking onder de noemer Meaningful Artistic Research. Het doel is gezamenlijk geïnspireerd onderzoek doen waarin benaderingen van kunst en wetenschap samenkomen. Hiertoe ondertekenden Heleen Jumelet, voorzitter van het college van bestuur van HKU, en Joke van Saane, rector en collegevoorzitter van de UvH, een convenant tijdens een feestelijke bijeenkomst op 5 juni.

Pagina delen