Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Financiering voor promotieonderzoek naar teruggave archieven


20 juni 2024


Leah Niederhausen is een van 20 talentvolle aankomende onderzoekers die financiering krijgt uit het programma Promoties in de geesteswetenschappen. Zij zal vanaf september als promovendus aan de Universiteit voor Humanistiek onderzoek doen naar archieven als objecten en instrumenten van koloniale restitutie in Nederland.

Onderzoek

Het teruggeven van geroofde objecten uit koloniale contexten is een belangrijke uitdaging in de omgang met koloniaal geweld. Binnen de restitutie van objecten vervullen archieven een bijzondere rol, doordat ze onderwerp zijn van plundering en teruggave maar ook gebeurtenissen documenteren en behouden. Het onderzoek zal specifiek twee gevallen van archief-teruggave aan Indonesië en Suriname vergelijken.


Niederhausen wil met het onderzoek een antwoord formuleren op de vraag onder welke condities de restitutie van archieven kan bijdragen aan transformatieve rechtvaardigheid. Na lezing van het voorstel was de beoordelingscommissie zeer overtuigd van de motivatie en de ervaring van de kandidaat om het voorgestelde onderzoek uit te voeren.


De toewijzing is de succesvolle uitkomst van een door de vier NLU-partners geselecteerde aanvraag. In dit programma mag er samen met de Theologische Universiteit Utrecht, Theologische Universiteit Apeldoorn en de Protestantse Theologische Universiteit slechts één aanvraag ingediend worden. Hoofdaanvrager van de financiering is Nicole Immler, hoogleraar Historical Memory and Transformative Justice. Medeaanvrager is prof. mr. dr. Wouter Veraart (VU).

Programma

Het programma Promoties in de geesteswetenschappen wil de aanwas en doorstroom van jong talent in de geesteswetenschappen een impuls geven. Financiers zijn het Programmabureau Duurzame Geesteswetenschappen en het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen. Lees meer over de toegekende financiering.

Leah Niederhausen krijgt financiering uit het programma Promoties in de geesteswetenschappen. Zij zal vanaf september 2024 als promovendus onderzoek doen naar archieven

Pagina delen