Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Europees project See Me: de oudere persoon achter de cliënt zien

SeemMe: Social inclusion through meaningful ageing

14 maart 2022


See Me is een door Erasmus+ gefinancierd KA2-programma waarin een internationaal, multidisciplinair consortium kennis en expertise bundelt om de kwaliteit van zorg en inclusie van ouderen te verbeteren. Het consortium richt zich op verzorgers, opvoeders/trainers van verzorgers en oudere volwassenen. Hierbij gaat het project uit van de competenties die al aanwezig zijn bij de doelgroep. Nu het project halverwege is, kunt u de website en een beschrijving van het project bekijken. 


De bevolking in Europa vergrijst en de prognoses voorspellen een toename van de zorgbehoeften. Dit stelt de samenleving voor twee grote uitdagingen. Ten eerste zijn oudere volwassenen met zorgbehoeften vatbaar voor sociale uitsluiting. Dit geldt vooral voor oudere volwassenen die een migratieachtergrond hebben of in een slechte financiële situatie verkeren. Ten tweede ligt de nadruk in de professionele zorg op de medische en fysieke aspecten van de zorg, vanuit een tekortbenadering, waarbij gekeken wordt naar wat ouderen niet meer kunnen. 


Hoewel ouderen inderdaad behoefte kunnen hebben aan deze zorg, zijn veel zorgverleners ervan overtuigd dat een innovatieve paradigmaverschuiving nodig is naar een positieve benadering en zorg voor sociale en zingevingsbehoeften. In deze positieve benadering moeten we kijken naar de dromen en de talenten die oudere volwassenen ondanks hun zorgbehoefte hebben.


Het specifieke doel van See Me is om ouderen, ook die met een migrantenachtergrond of een moeilijke financiële situatie, kwalitatief goede zorg te bieden en hun sociale inclusie te vergroten door zinvol ouder worden te bevorderen. Het project richt zich op alle zorgverleners: vrijwilligers, informele en formele zorgverleners en opleiders van zorgverleners. 

Betekenisvol ouder worden

Het project wil zinvol ouder worden bevorderen door de stereotypen van oudere volwassenen te vermijden en mensen op te leiden om de talenten en sterke punten van oudere inwoners te zien. De competenties van zorgverleners krijgen een nieuwe impuls om "oudere volwassenen te ZIEN" (to SEE older adults): 


  • ZIE de oudere volwassene achter de cliënt;
  • ZIE zorg als iets meer dan fysieke en medische zorg, en ZIE sociale en betekenisvolle zorg;
  • ZIE de positieve talenten en dromen van oudere volwassenen, niet alleen hun behoeften.  

Toolkit voor transnationale training

Het doel is om een transnationale toolkit voor trainingen te ontwikkelen. Deze zal worden ontwikkeld, geïmplementeerd, getest, geëvalueerd en aangepast tijdens het project door de 6 geassocieerde partners, zowel in zorginstellingen als binnen het gemeenschapsproject. 


De partners van het project zijn: 

  • Universiteit voor Humanistiek
  • Foundation of Active Ageing
  • Vrije Universiteit Brussel 
  • University of Molise
  • Matia Gerontological Institute
  • BBB Büro für berufliche Bildungsplanung
Bekijk voor meer informatie de website: see-me-project.eu.

Vragen?

Mail projectleider prof.dr. Anja Machielse, a.machielse@uvh.nl

See Me is een door Erasmus+ gefinancierd KA2-programma waarin een internationaal, multidisciplinair consortium kennis en expertise bundelt om de kwaliteit van zorg en inclusie van ouderen te verbeteren. Het consortium richt zich op verzorgers, opvoeders/trainers van verzorgers en oudere volwassenen.

Pagina delen