Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Sawitri Saharso benoemd tot hoogleraar Burgerschap en Morele Diversiteit

Prof.dr. Sawitri Saharso is per 1 januari 2016 benoemd tot hoogleraar Burgerschap en Morele Diversiteit aan de Universiteit voor Humanistiek. Ze is geïnteresseerd in vraagstukken rond migratie, morele diversiteit en burgerschap vanuit een Europees vergelijkend perspectief.


Sawitri Saharso was hoogleraar aan de Universiteit Twente en is tegelijkertijd ook universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit. In goed overleg met de Universiteit Twente zet zij haar deeltijdaanstelling als hoogleraar voort aan de Universiteit voor Humanistiek.


Saharso studeerde sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze in 1992 promoveerde op een onderzoek naar de identiteitsbeleving en discriminatie- en vriendschapservaringen van migrantenjeugd. Ze heeft veel onderzoek gedaan naar sekse, etniciteit en publieke moraal. Ze is hoofdredacteur van het tijdschrift Comparative Migration Studies.

Aan de Universiteit voor Humanistiek zal zij zich gaan richten op burgerschap en de toegenomen morele diversiteit als gevolg van migratie. Zo onderzoekt ze de invloed van morele diversiteit op centrale maatschappelijke waarden. Ook kijkt ze naar veranderende verhoudingen tussen burgers, professionals en de overheid in de overgang van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Haar onderzoek sluit goed aan bij de thema’s waar ook de UvH zich mee bezighoudt.

Prof.dr. Sawitri Saharso is per 1 januari 2016 benoemd tot hoogleraar Burgerschap en Morele Diversiteit aan de Universiteit voor Humanistiek. Ze is geïnteresseerd in vraagstukken rond migratie, morele diversiteit en burgerschap vanuit een Europees vergelijkend perspectief.