Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Humanistiek 3.0: de collegereeks

Iedere tweede maandagavond van de maand organiseren we een publiekscollege verzorgd door een van de leden van onze wetenschappelijke staf. U kunt tijdens zo’n college kennismaken met de nieuwste ideeën, theorieën en ontwikkelingen in de humanistiek.

Vanavond Laurens ten Kate, universitair docent religiewetenschappen 

Waarom is seculariteit niet neutraal en niet universeel?
Over de complexe relatie tussen humanisme en religie 

De humanist Paul Cliteur presenteert in zijn recente The Secular Outlook (2010) een typisch 'orthodoxe' visie op seculariteit. Hij tracht dit begrip te limiteren tot levensbeschouwelijk-neutrale, rationele discussie, en de godsdienst beschouwt hij als de eeuwige 'ander' van het seculiere. Godsdienst is iets plaatselijks en tijdelijks; seculariteit is universeel.

In dit college gaan we in dialoog met twee vernieuwende denkers over seculariteit en religie: Charles Taylor en Jean-Luc Nancy. Zij staan een geheel andere visie op seculariteit voor dan die van Cliteur. Zijn ze daarmee ook minder 'humanist'? Of moeten we ons begrip van humanisme langzamerhand 'herijken'? Laurens ten Kate duikt dieper in de geschiedenis van de westerse cultuur, en zal een visie op humanisme verdedigen, waarin de complexe verstrengeling tussen seculiere en religieuze sporen centraal staat.

Hierna volgen nog twee colleges, op 13 mei van dr. Christa Anbeek, en op 10 juni, van Joep Dohmen.

Deelnamekosten: € 25,00 per college, bij aanmelding in één keer voor 4 colleges 4e college gratis.

Kijk voor aanmelding en meer informatie op de site van het Praktijkcentrum Zingeving & Professie.Contactpersoon Maya Swaans
Locatie Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29, Utrecht
Website http://zingevingenprofessie.uvh.nl
Datum 8-4-2013
Openingstijden Tijd: 19.00 – 19.45 college, 19.45 – 20.30 interactie met de zaal
Toegankelijkheid mensen met een beperking Neemt u even contact op met onze receptie.