Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Humanistiek 3.0: de collegereeks

Iedere tweede maandagavond van de maand organiseren we een publiekscollege verzorgd door een van de leden van onze wetenschappelijke staf. U kunt tijdens zo’n college kennismaken met de nieuwste ideeën, theorieën en ontwikkelingen in de humanistiek. Vanavond een college van prof.dr. Joep Dohmen, hoogleraar praktijkgerichte ethiek. 

Naar een nieuwe cultuur van het zelf

De afgelopen decennia is de westerse cultuur in een nieuwe fase terechtgekomen. De invloed van traditie, religie en moraal is door de opkomst van de markt, media, weten­schap en techniek verregaand teruggedrongen. De klassieke gemeenschaps­vormen zijn vervangen door een ’improvi­satie­-maat­schappij’ (Boutellier), waarin mensen systematisch geïndividu­ali­seerd worden en elk individu geacht wordt een eigen levensstijl te voeren. Vooraanstaande sociologen en filosofen als Zygmunt Bauman, Ulrich Beck, Anthony Giddens, Jürgen Habermas en Charles Taylor spreken dan ook over ‘de posttraditionele’ of ‘de seculiere samenleving’.

 

Als gevolg van deze ontwikkelingen wordt de inrichting van het persoonlijke leven momenteel bepaald door een complexe set van discoursen: een ideologie van keuzevrijheid; een juridisch discours van rechten en plich­ten; een wetenschap­pelijk (medisch, biologisch, sociaal- wetenschappelijk) discours; en een markt­discours van commercialise­ring.

 

Hoe kunnen we ons een eigen houding verwerven in deze hachelijke context? Volgens Joep Dohmen missen we een radicale tegencultuur in de vorm van een moraal van levenskunst of bestaansethiek. Hij zal in dit college ingaan op de laatmoderne samenleving, de rol van levenskunst, wat precies een levenshouding is en hoe men zich een eigen houding kan verwerven.  

Deelnamekosten: € 25,00 per college, bij aanmelding in één keer voor 4 colleges 4e college gratis.


Kijk voor aanmelding en meer informatie op de site van Praktijkcentrum Zingeving & ProfessieContactpersoon Maya Swaans
Locatie Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29, Utrecht
Website http://zingevingenprofessie.uvh.nl
Datum 10-6-2013
Openingstijden Tijd: 19.00 – 19.45 college, 19.45 – 20.30 interactie met de zaal
Toegankelijkheid mensen met een beperking Neemt u even contact op met de receptie