Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Boekpresentatie Nieuwe vensters op de werkelijkheid

Vrijdag 26 oktober vindt er een boekspresentatie plaats van het nieuwe boek van Koo van der Wal. Met medewerking van hoogleraren Herman Wijffels, Hans Alma, Marli Huijer en Henk Manschot.

 

In de afgelopen decennia hebben zich spectaculaire ontwikkelingen voorgedaan in de natuur- en levenswetenschappen. Het 'gemechaniseerde wereldbeeld’ is verdrongen door de visie van een dynamisch, creatief, diep en kleurrijk universum. Toch heeft deze fundamentele verandering van perspectief nog weinig doorgewerkt in de filosofie.

 

In Nieuwe vensters op de werkelijkheid gaat Koo van der Wal in op deze verandering en schetst hij hoe nieuwe openingen ontstaan in vastgelopen discussies over de relatie mens en natuur. Tegenover de ‘natuurvergetelheid’ van het moderne denken plaatst Van der Wal een complex natuurbeeld en maakt hij bovendien inzichtelijk waarom een zorgzame en sparende levenswijze geboden is.

 

Koo van der Wal (1934) was hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam en daarna aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij publiceerde op het gebied van de ethiek, de rechts- en politieke filosofie, de cultuurfilosofie en de milieufilosofie.

Programma

15.30 uur Opening en welkom, door prof.dr. Hans Alma, hoogleraar Cultuur-psychologie (Universiteit voor Humanistiek)
15.40 uur Introductie van het boek door prof.dr. Koo van der Wal (auteur) en aanbieding van het eerste exemplaar aan Herman Wijffels
16.00 uur Reactie van prof.dr. Herman Wijffels, hoogleraar Duurzaamheid & Maatschappelijke Verandering (Universiteit Utrecht)
16.20 uur Reactie vanuit filosofisch perspectief van prof.dr. Marli Huijer, bijzonder hoogleraar Filosofie van cultuur, politiek en religie (Erasmus Universiteit Rotterdam)
16.40 uur Reactie vanuit humanistiek perspectief van prof.dr. Henk Manschot, emeritus hoogleraar ethiek (Kosmopolis Institute, UvH)
17.00 uur Discussie met de zaal
17.20 uur Afsluiting door Hans Alma
17.30 uur Borrel

Muziek door Freek Zwanenburg

 

Toegang is gratis. U kunt zich HIER aanmelden.

 

Nieuwe vensters op de werkelijkheid. Contouren van een natuurfilosofie in ontwikkeling is een uitgave van Uitgeverij Klement.
ISBN 978 90 8687 107 0

 

In de kantine is een boekentafel. U kunt het boek aanschaffen voor € 24,95.Contactpersoon Dorothe van Driel
Locatie Universiteit voor Humanistiek Kromme Nieuwegracht 29 Utrecht
Website www.uvh.nl/nieuwevensters
Datum 26-10-2012
Openingstijden 15.30 - 17.30 uur
Toegankelijkheid mensen met een beperking Neem even contact op met de receptie van de UvH.