Humanistisch Erfgoed

Gedurende haar bestaan heeft het Humanistisch Historisch Centrum in samenwerking met Stichting uitgeverij Papieren Tijger regelmatig materiaal gepubliceerd dat interessant genoeg is om in bredere kring bekendheid te geven. Bijvoorbeeld bronnenoverzichten, verslagen van studiedagen, kleine studies, promotietheses en jubileumuitgaven van humanistische organisaties. Materiaal, kortom, dat afkomstig is uit het humanistisch erfgoed, en dat interessant en waardevol is.


Bestellen: bij Stichting uitgeverij Papieren Tijger. U kunt ook op de link in de introductietekst van het boek klikken.

Overzicht Publicaties Humanistisch Erfgoed