Humanisme algemeen


PDF-bestandAlleman, J. (Wegberg) De leidende grondgedachten van het moderne a-godsdienstige humanisme en hun onderlinge samenhang In: Tijdschrift voor filosofie 21 en 22 (1959 en 1960, 21: pp 615-680, 22: pp 13-76). Artikel in twee delen. Deel 1: De humanistische grondgedachten omtrent de eigen levensovertuiging formeel als zodanig genomen. Deel 2: De inhoud van de humanistische levensovertuiging  in concreto. Inclusief samenvatting in het Duits.


PDF-bestandDe dag ligt nog voor ons ('s Gravenhage, N.V. Uitgeverij van Stockum & zoon, 1969) Essays van Humanisten.

 

PDF-bestandDerkx, P. (red.) 'I'm still confused but at a higher level', over niet-confessionele politiek en de humanistische beweging.' In: Gasenbeek, B. & Derkx, P (red.). Georganiseerd humanisme in Nederland: geschiedenis, visies en praktijken. (Amsterdam: SWP 2006). Verslag van ronde tafelgesprek tussen Hans Dijkstal, Jacob Kohnstam, Jeroen Dijsselbloem, Rob Tielman en Peter Derkxs o.l.v. Carla van Baalen. 

 

PDF-bestandGasenbeek, B. 'Netherlands, The humanism in the' In: Flynn T. (editor) The new encyclopedia of unbelief (New York: Prometheus 2007)

 

PDF-bestandGasenbeek, Bert en Winkelaar, Piet, Humanisme (Kampen: Uitgeverij Kok, 2007) Uitgave in de serie Wegwijs over humanisme in Nederland

 

PDF-bestandHavelaar, Just, Humanisme (Arnhem: N.V. Uitgevers-maatschappij Van Loghum Slaterus & Visser, 1920) Essay van de kunstenaar, literator en religieus-socialist Just Havelaar (1880-1930) uit 1920. Havelaar ontwerpt een ‘nieuw’ humanisme, dat aantoonbaar grote invloed heeft gehad op de opvatting van modern humanisme als een synthetische (verstand én gevoel, droom en daad, vrijheid en verbondenheid, ideaal en werkelijkheid), ondogmatische en bezielde levensbeschouwing bij J.P. van Praag. Havelaar stelt, net als Van Praag later, het ‘geestelijk leven’ centraal in zijn humanisme. Beide houden er in hun opvatting van humanisme een tragische levensvisie op na, waarin ze de ´hachelijkheid van het menselijk bestaan´ benadrukken.


PDF-bestandLiat, K.S. Bibliography of Humanism (Utrecht, Humanist League, 1957) Beknopte humanistische bibliografie. De samensteller streefde naar een praktische en toch representatieve keuze, waarin de werken van leidende humanisten in deze tijd en de publicaties van de humanistische organisaties en instellingen gemakkelijk te vinden zijn.


PDF-bestandNabuurs, J. 'Netherlands, Unbelief in the' In: Flynn T. (editor) The new encyclopedia of unbelief (New York: Prometheus 2007)

 

PDF-bestandNierop, M. van. De hogere domheid van de libertijn - Humanisme tussen Verlichting en postmoderniteit (Leiden, Rijksuniversitetit Leiden, 1991) Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Wijsgerige antropologie en de grondslagen van het humanisme aan de Rijksuniversiteit Leiden op 27 september 1991.


PDF-bestandPraag, J.P. van 'De romantiek' (deel 1) In: De nieuwe Stem (1947, nr 2 p 725-737). Artikel in 2 delen. Deel 1: Een ontwikkelingsfase van de Europese geest.

 

PDF-bestandPraag, J.P. van 'De romantiek' (deel 2) In: nieuwe Stem (1948, nr3 p 657 - 666). Artikel in 2 delen. Deel 2: De 19e Eeuw in het Teken van de Romantiek.

 

PDF-bestandPrins, Dr. D.H. 'Het gaat om den mens' In: Bezinning (1946-1947 jg1 p16-27)

 

PDF-bestandRuler, Prof. dr. A.A. van, Overheid en humanisme (Den Haag: uitgeverij van Keulen, 1954) Uitgegeven in samenwerking met de Christelijke Historische Unie april 1954

 

PDF-bestandTielman, R. 'Netherlands, Humanist education in the'  In: Flynn T. (editor) The new encyclopedia of unbelief (New York: Prometheus 2007)