Andere organisaties


Humanistische Alliantie


PDF-bestandKunneman, H. 'De toekomst van het humanisme en de rol van de Humanistische Alliantie' In: Gasenbeek, B. & Derkx, P (red.). Georganiseerd humanisme in Nederland: geschiedenis, visies en praktijken. (Amsterdam: SWP 2006)

 


International Humanist and Ethical Union (IHEU)


PDF-bestandGogineni, B. The IHEU and Dutch Humanism In: Gasenbeek, B. & Derkx, P (red.). Georganiseerd humanisme in Nederland: geschiedenis, visies en praktijken. (Amsterdam: SWP 2006)


 

Humanistisch Opleidings Instituut


PDF-bestandGeestelijk werk in ontwikkeling, 25 jaar Humanistisch Opleidings Instituut 1964-1989 (Utrecht: Stichting Humanistisch Opleidingsinstituut, 1989) 


 

Humanistische Stichting Socrates


PDF-bestandDe aanstootgevers. Het mensbeeld in de hedendaagse literatuur (Utrecht, Stichting Socrates, 1964) Rapport door de commissie "Het mensbeeld in de hedendaagse literatuur", ingesteld door de humanistische stichting Socrates.


PDF-bestandRekenschap, Index 25 jaar 1953-1978 Alfabetisch register op rubriek en auteur (Utrecht: Storm BV, 1980) Index bij 25 jaar (1953-1978) Rekenschap, driemaandelijk tijdschrift voor wetenschap en cultuur. Rekenschap is een uitgave van de Humanistische Stichting Socrates