Harmsen, Ger (1922-2005)

Gerrit Jan (Ger) Harmsen (Amsterdam, 15 mei 1922 – De Knipe, 3 april 2005) was een Nederlands filosoof en historicus. Hij was een kenner van het marxisme en de geschiedenis van de arbeidersbeweging. Harmsen beschouwde zichzelf als kind van de werklozenjaren, de Tweede Wereldoorlog en vooral van de Koude Oorlog. Ger Harmsen hield zich in verschillende perioden van zijn leven intensief bezig met natuurstudie.

 

 “Interesse voor de natuur werd niet van huis uit meegegeven, omdat andere zaken meer aandacht vroegen: er moest eenvoudigweg brood op de plank komen. Boeken waren thuis niet aanwezig.”, zo vertelt hij over zijn ouderlijk huis.

 

De ouders van Ger Harmsen werden al snel na hun huwelijk atheïst. Harmsen zou het “als een voorrecht” blijven beschouwen in een atheïstisch gezin te zijn opgegroeid.  In 1967 belandde Harmsen kort in de redactie van De Nieuwe Stem, dat de opvolger was van het humanistische orgaan De Stem van Dirk Coster.

 

Van 1946 tot 1957 was Harmsen lid van de CPN. Daarna van de PSP (1964) en in 1973 werd hij lid van de PvdA.

 

Harmsen schreef veel, ook over de Vrije jeugdbewegingen van voor de oorlog. Hij promoveerde in 1961 op Blauwe en Rode jeugd. In 1962 publiceerde hij een boekje over de Jongelieden Geheelonthoudersbond (JGOB) en in 1969 over de Nederlandse Bond van Abstinent Studerenden (NBAS). Harmsen schreef veel voor Uitgeverij SUN.

In 1973 werd Harmsen hoogleraar dialectische filosofie en historische sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Pim Fortuyn promoveerde bij Harmsen.

 

 

Bij publicatie van zijn autobiografie, die hij Herfststijloos noemde, bleek Harmsen zijn leven uitputtend te hebben gedocumenteerd. In 2003 droeg hij zijn archief over aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG).

Harmsen overleed op 83-jarige leeftijd in zijn woonplaats De Knipe (gemeente Heerenveen).

 

Harmsen trouwde meermaals en had kinderen: Karl en Yfke, Roelant Jan en Jantien.

 

Interview door HHC medewerker Pieter Edelman de dato 22 juli 2003 bij Harmsen thuis in De Knipe. Transcriptie niet beschikbaar.

 

Audio interview Audiodeel 1

Audio interview Audiodeel 2

Audio interview Audiodeel 3

 

 

 

Nederlands filosoof en historicus. Hij was een kenner van het marxisme en de geschiedenis van de arbeidersbeweging.