Over Digitaal Humanistisch Erfgoed

Op onze website Digitaal Humanistisch Erfgoed (DHE) vindt u digitaal en gedigitaliseerd materiaal van de humanistische beweging van de 19e tot de 21e eeuw.  Het Digitaal Humanistisch Erfgoed is in juni 2020 voortgekomen uit het Humanistisch Historisch Centrum (HHC). Lees meer over de geschiedenis van het HHC.

Welke bronnen kunt u hier vinden?  

We hebben een overzicht gemaakt van archieven van humanistische organisaties en bekende humanisten en in welke archiefinstelling ze te vinden zijn. Handig voor onderzoekers, (wetenschaps)journalisten, studenten en auteurs.


We hebben talloze interviews afgenomen van bekende en minder bekende humanisten en vrijdenkers. In de  levensloopinterviews vertellen ze over hun leven, hun loopbaan en de organisatie waarvan ze lid zijn (geweest).


Onder publicaties hebben wij onder meer gedigitaliseerde tijdschriften, brochures, boeken en artikelen uit de humanistische beweging verzameld. Ook vindt u hier Registers op een aantal humanistische tijdschriften en boeken en publicaties in de reeks Humanistisch erfgoed van het Humanistisch Historisch Centrum.

Voor wie is deze website bedoeld?

Deze website is in principe bedoeld voor iedereen  met interesse in de geschiedenis van de humanistische beweging. In het bijzonder voor onderzoekers, studenten in het voortgezet onderwijs, historici en auteurs. Maar ook voor leden van humanistische organisaties die meer willen weten over de achtergrond en geschiedenis van hun organisatie. Middels de archievenportal kunt u achterhalen of er een archief is van een humanistische organisatie of persoon en zo ja, in welke archiefinstelling het kan worden geraadpleegd.

Humanistische hoofdstromingen

De wortels van het hedendaags humanisme liggen in de 19e eeuw. De moderne humanistische beweging (vanaf 1945) kent drie hoofdstromingen: 

Op de door ons samengestelde PDF-bestandstamboom humanistische beweging (pdf) kunt u een indruk krijgen van de veelheid aan organisaties die de drie hoofdstromen hebben opgericht. Op deze site staat veel informatie van deze organisaties en personen die een rol hebben gespeeld in de humanistische beweging. De collectie is echter niet uitputtend of compleet. Voor meer informatie op diverse terreinen van humanisme, zoals geschiedenis, humanistische thema's, filosofie en personen en organisaties ook terecht bij de Humanistische Canon, waaraan ook het HHC heeft bijgedragen.

Contact

Vragen over of suggesties voor deze site? Neem contact op met: 

Jules Brabers, J.Brabers@UvH.nl.