Overzicht tijdschriften

Op deze pagina kunt u doorklikken naar 18 tijdschriften voortgekomen uit de humanistische beweging:


 • De Nieuwe Stem (1946 - 1967)
  Het onafhankelijke blad stond politiek links, was sociaal-humanistisch van aard, en had tot doel een platform te zijn voor cultuur en politiek.
 • De puntjes op de i (1954 - 1957)
  Practisch Humanisme voor allen die zich met geestelijke verzorging (gaan) bezighouden.

 • De Stemvork (1954 - 1957)
  Orgaan van en voor de sprekers van het Humanistisch Verbond
 • Ego (1962 - 2001)
  Tijdschrift van de humanistische geestelijke verzorging in het leger, werd zeer maatschappelijk betrokken.
 • Humanitas (1945 - 1974)
  Ledenblad van Humanitas
 • In en om (1954 - 1972)
  In en Om het HV, mededelingenblad voor leden
 • Kader (1958 - 1969)
  Orgaan voor functionarissen van het HV: geestelijk verzorgers, afdelingsbestuurders, sprekers
 • Libertijn ( 1951 - 1959) en (1967 - 1971)
  Blad van humanistische jongeren (in het HV)
 • Mens en Wereld (1946 - 1970)
  Het blad Mens en Wereld was het contactorgaan of ledenblad van het Humanistisch Verbond.
 • Ont-moeten (1974-1980)
  Tijdschrift van het Humanistisch Verbond over vormingswerk, psychologie & groepswerk
 • Praktische Humanistiek (1990 - 1999)
  Richt zich tot allen die professioneel bij geestelijk werk betrokken zijn.
 • Rekenschap (1953 - 1999)
  Het blad kan worden gezien als het wetenschappelijke tijdschrift van het Humanistisch Verbond.
 • Tijdschrift voor Humanistiek (2000 - 2013)
  Opvolger van Rekenschap. Het wil wetenschappelijke analyses en filosofische reflectie verbinden met de vragen, ervaringen en emoties van individuen in concrete praktijken.
 • Van Mens tot Mens (1952 - 2000)
  Ledenblad van Humanitas, uitgegeven omdat Humanitas door veel leden 'te zwaar' werd bevonden.
 • Woord van de Week (1948 - 1973)
  Vanaf oktober 1948 tot eind 1973 verschenen de teksten van humanistische radio uitzendingen, onder de naam Het Woord van de Week, in druk.

Toelichting tijdschriften

Het zijn verenigingsbladen voor leden en wetenschappelijke tijdschriften. Er zijn intern gerichte tijdschriften voor het (opleiden van) kader en er zijn op jongeren en dienstplichtigen gerichte tijdschriften. Ieder papieren tijdschrift is gescand en als pdf aanklikbaar op deze Digitaal Humanistisch Erfgoed site gezet. Zo kunt u het tijdschrift zien zoals het uitgebracht is, al ontbreken soms de omslagen. In de bibliotheek van de  UVH staan nog veel meer tijdschriften, die u daar kunt lezen.


Niet van ieder tijdschrift is elk verschenen nummer op deze site te vinden. Het is onmogelijk gebleken in de beschikbare tijd van alle tijdschriften iedere jaargang beschikbaar te maken op Digitaal Humanistisch Erfgoed. Een enkele keer bleken van een tijdschrift de missende exemplaren niet meer vindbaar te zijn.

De jaargangtelling en de nummering van sommige tijdschriften zijn soms (terugkijkend) onlogisch. Het jongerenblad Libertijn is bijvoorbeeld twee keer begonnen met jaargang 1; in de vijftiger jaren en eind 60-er jaren vrolijk door een geheel andere groep.


Zoeken in de tijdschriften

Met de zoekfunctie van uw eigen computer kunt u in een geopende pdf van een tijdschrift zoeken op woorden. Sommige woorden zijn in de loop der tijd anders geschreven: zoals bijvoorbeeld humanisties, of de c werd een k, de x werd ks.  

Helaas is in de begintijd van het scannen niet ingesteld dat de pdf's doorzoekbaar moesten worden. Dus niet bij alle pdf's werkt de zoekfunctie. 


Registers
Van een aantal tijdschriften zijn in de loop der jaren inhoudsopgaven, indexen of registers gemaakt. Registers vaak met een bepaald doel, om bijvoorbeeld politiek-filosofische artikelen makkelijker vindbaar te maken in de tijd dat de tijdschriften nog niet als doorzoekbare pdf op internet stonden. Bekijk deze registers.