De Dageraad - De Vrije Gedachte


Geschiedenis


PDF-bestandGasenbeek, B. en Nabuurs, J. 'Op zoek naar 'het ware, het goede en het schone': 150 jaar jaar vrijdenkersbeweging in Nederland 1856 - 2006' In: Gasenbeek, B. & Derkx, P (red.). Georganiseerd humanisme in Nederland: geschiedenis, visies en praktijken. (Amsterdam: SWP 2006). Artikel over 60 jaar Humanistisch Verbond.

 

PDF-bestandGasenbeek, B., Kuijlman, W. en Nabuurs. '150 jaar vrijdenkersbeweging, een encyclopedisch overzicht 1856-2006' In: Gasenbeek, B., Blom, J.C.H. en Nabuurs, J.W.M. (red.). God noch autoriteit, Geschiedenis van de vrijdenkersbeweging in Nederland. (Amsterdam: Boom, 2006)

 

PDF-bestandGasenbeek, B. (red.) Denkers zonder dogma's. (Utrecht: Humanistisch Archief, 2007) Voordrachten en foto's van het jubileumcongres "God noch autoriteit' gehouden ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de vrijdenkersvereniging De Vrije gedachte op 13 en 14 oktober 2006.  Deel 7 uit de reeks Humanistisch Erfgoed.

 

PDF-bestandNabuurs, J. & Kuijlman, W. 'Beredeneerde bibliografie van de vrijdenkersbeweging binnen en buiten Nederland (1856-2006)' In: Gasenbeek, B., Blom, J.C.H. en Nabuurs, J.W.M. (red.). God noch autoriteit, Geschiedenis van de vrijdenkersbeweging in Nederland. (Amsterdam: Boom, 2006)

 

PDF-bestandNabuurs, J. Vrijdenkers in verzuild Nederland - De Dageraad 1900-1940, een bronnenstudie (Utrecht: Het Humanistisch Archief, 2003) Deel 4 uit de  reeks Humanistisch Erfgoed.

 

 

Statuten en beginselverklaringen


PDF-bestandGutz, G. e.a. Vrijdenken een levenshouding (Rotterdam: De Vrije Gedachte, 1986) Beginselverklaring en toelichting.


 

Diversen


PDF-bestandAnton Constandse Tachtig jaar Verantwoording (kleine biografie) (Rotterdam, De Vrije Gedachte, 1979) Beknopt overzicht van publicaties van Anton Constandse


PDF-bestandHopster, E.P.A. Het goede doden, indicaties voor euthanasie (Rotterdam: De Vrije Gedachte)

 

PDF-bestandPaulissen, M. De levenskijk van een vrijdenker. (Rotterdam: De Vrije Gedachte, 1981) Uiteenzetting hoe een vrijdenker het leven bekijkt.

 

 Het tijdschrift De Dageraad PDF-bestand1908-1912


Het tijdschrift De Dageraad PDF-bestand1912-1918 


Het tijdschrift De Dageraad PDF-bestand1918 -1922 


Het tijdschrift De Dageraad PDF-bestand1918 -1922