Bilius, Arie (1928-2007)

Arie Bilius was een markante en kritisch geëngageerde ‘humanistisch/(revolutionair) socialistisch vrijdenker’, zoals hij zichzelf noemde. Hij was lid van het Humanistisch Verbond en De Vrije Gedachte.


In een interview in 2003 vertelt Bilius over het Humanistisch Verbond (Walcheren), De Vrije Gedachte, WO II, de FNV, de Beweging van Kritische Humanisten (BKH), en over Scheepswerf De Schelde.

 

Bilius schreef honderden brieven die hij, als kampioen ingezonden stukken schrijver nummer twee, naar de Provinciaals Zeeuwse Courant  PZC stuurde. In De Vrije Gedachte verschenen er vanaf 1990 in totaal zo’n twaalf artikelen van hem, die niet steeds alleen over vrijdenken, atheïsme, godsdienst of kapitalisme handelden, maar waarin deze ook gerelateerd werden aan actuele problemen en discussies, zoals de prostitutie, individualisme/egoïsme, de media, democratie. 


Bilius was afkomstig uit een  ‘gelovig’  NVV- en SDAP-nest. Arie besloot op zesjarige leeftijd om niet meer naar de kerk te gaan. In 1948 kwam hij, net in militaire dienst gegaan, in contact met het humanisme doordat kennissen bij zijn ouders thuis een exemplaar van Mens en Wereld hadden achtergelaten waarin een artikel over dienstweigering stond. Zo werd hij lid/abonnee van het Humanistisch Verbond. Verdediging van de eigen rechten van de ongodsdienstigen en antigodsdienstigheid, de strijd tegen het geloof: dát sprak hem toen vooral in het Verbond aan. Maar óók maatschappelijke betrokkenheid en een leven in overeenstemming met de rede, vormden de kern van zijn humanisme. 


Vandaar dat voor Bilius socialisme en humanisme in elkaars verlengde lagen. In de tachtiger jaren, als lid van de Beweging van Kritische Humanisten, pleitte hij voor een veel duidelijker maatschappelijke en politieke stellingname door het Verbond, dat zijns inziens te weinig oog voor de klassenmaatschappij had. Verder was hij heel actief in onder meer  de PSP, de anti-apartheidsbeweging, de milieubeweging, de verontruste FNV-ers. Jarenlang was Bilius  penningmeester en later secretaris van het Gewest Walcheren van het Humanistisch Verbond, maar hij stopte er mee omdat hij de sfeer erin te behoudend en te weinig strijdbaar vond. Hij meldde zich na acht jaar weer aan omdat hij van de diensten van het Humanistisch Bureau voor Huwelijks- en Gezinsmoeilijkheden gebruik wilde maken.


Eén van Bilius` punten was de noodzaak van rijkdombestrijding. Arie werd pas relatief laat, namelijk in 1985, lid van De Vrije Gedachte, dit naar aanleiding van  een persoonlijk gesprek met de toenmalige voorzitter van het Humanistisch verbond Walcheren, die tevens lid van DVG bleek te zijn. Binnen DVG hoopte hij méér steun te vinden in het aantonen dat religie in het algemeen de rijken in de kaart speelt. Ook stelde hij vaak de -in zijn ogen- non-activiteit van DVG vruchteloos aan de kaak.

 

Interview Arie Bilius  deel 1

Beschrijving interview     Arie Bilius   (nog niet beschikbaar)

Audiobestand Interview Arie Bilius         Audiodeel 1


Interview Arie Bilius  deel 2

Onderwerpen:

Humanistisch Verbond (Walcheren),

WO II,

FNV,

Beweging van Kritische Humanisten (BKH),

Scheepswerf De Schelde,

filosofie

 

Beschrijving interview     Arie Bilius     PDF-bestanddeel 2

Audiobestand Interview Arie Bilius      Audiodeel 2 

Arie Bilius (1928-2007). Markante en kritisch geëngageerde ‘humanistisch/(revolutionair) socialistisch vrijdenker’, zoals hij zichzelf noemde. Hij was lid van het Humanistisch Verbond en De Vrije Gedachte.