Gasenbeek, Bert (1953)

Bert Gasenbeek (1953) was van 1997 tot 2020 directeur van het door hem opgerichte Humanistisch Archief, later  Humanistisch Historisch Centrum geheten. Vanaf 1 januari 2009 werd Gasenbeek eveneens directeur van het J.P. van Praag Instituut voor onderzoek naar de geschiedenis van de humanistische beweging. In 2003 is hij benoemd tot Fellow of the Advisory Board of the Center for Inquiry Libraries (Buffalo, VS).

 

In een interview in 2002 vertelt Gasenbeek over het vijf-jarig bestaan van het Humanistisch Archief. In 2005 wordt Gasenbeek geïnterviewd in het kader van het 70-jarige bestaat van het Humanistisch Verbond.

 

Bert Gasenbeek studeerde politieke en sociale wetenschappen (cum laude 1987) aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1980 tot 2009 was hij hoofdbibliothecaris van respectievelijk  het Humanistisch Opleidings Instituut en de Universiteit voor Humanistiek. Vanaf 2002 was Gasenbeek onderzoeker geschiedenis en systematiek van het humanisme. Zijn speciale aandachtsgebied is de voorgeschiedenis, het ontstaan en de ontwikkeling van de humanistische stroming en beweging in Nederland vanaf 1850. In 2020 ging hij met pensioen.

 


Radio-interview 19-09-1990 Bert Gasenbeek in Onvoltooid Verleden Tijd over Anton Constandse

Onderwerpen:

Biografie over Anton Constandse,  

Politiek,

Christendom,

Detentie van Constandse in Veenhuizen, klachtschrift,

Geschiedenis van het gevangeniswezen

PDF-bestandBeschrijving radio-interview 19-09-1990 Bert Gasenbeek over Constandse            

AudioAudiobestand radio-interview 19-09-1990 Bert Gasenbeek over Constandse        

 

Radio-interview 20 mei 1996 Bert Gasenbeek over vijf jaar Humanistisch Archief

Onderwerpen:

* Het vijfjarig bestaan van het Humanistisch Archief;

Aanleiding voor de oprichting en de opzet;

De Universiteit voor Humanistiek;

Vrijwilligers;

Het Comité van Aanbeveling.

PDF-bestandBeschrijving interview Bert Gasenbeek            

AudioAudiobestand Interview Bert Gasenbeek          

 

Radio-interview 01 maart 1997 Bert Gasenbeek over Jaap van Praag

Onderwerpen:

* De studiedag over Jaap van Praag in 1997,

* Van Praags drijfveren, zijn doelstellingen en strategie

PDF-bestandBeschrijving interview Bert Gasenbeek            

AudioAudiobestand Interview Bert Gasenbeek          

 

Radio-interview  op 24 juni 2002 van  Bert Gasenbeek

Onderwerpen:

Aanleiding voor de oprichting van het Humanistisch Archief en

Plannen voor de toekomst

PDF-bestandBeschrijving interview Bert Gasenbeek             

AudioAudiobestand Interview Bert Gasenbeek            

 

Radio-interview  op 13 september 2005 van Bert Gasenbeek en Carla van Baalen

Onderwerpen:

70 jaar Humanistisch Verbond;

De periode van 1946-1969, na-oorlogse maatschappij;

Ontstaan, oprichting en hoogtepunt van het Humanistisch Verbond;

Het Humanistisch Verbond en Humanitas,

Jaap van Praag;

* Humanistische organisaties.

PDF-bestandBeschrijving interview Bert Gasenbeek en Carla van Baalen          

AudioAudiobestand Interview  Bert Gasenbeek en Carla van Baalen       

Bert Gasenbeek (1953) is directeur van het Humanistisch Historisch Centrum. Eveneens directeur van het J.P. van Praag Instituut