Hos, Wim (1912 - 2006)

Willem Johannes Hos (geboren 18 juli 1912, getrouwd 1940 met Ali Koopman, overleden 23 april 2006). Wim Hos is altijd actief gebleven in de geheelonthoudersbeweging. Hos is als socialist van Jongeren Geheel Onthouders Bond (JGOB) naar JVA gegaan nadat hij in 1933 als dienstweigeraar gevangen zat in Veenhuizen. 

 

Hos was actief in het verzet met de Vonk en één der vier oprichters van het Religieus Humanistisch Verbond te Amersfoort 1945. Ook betrokken bij de oprichting van Humanitas Amersfoort. Voornamelijk actief geweest in en vanuit Amersfoort, voor zowel HV als de geheelonthoudersbeweging.
 

Op 7 juni 1945, net na de Tweede Wereldoorlog, werd in Amersfoort door Piet Schut, Wim Hos, Roel Hoogeveen en Jan Capel het Religieus Humanistisch Verbond opgericht, een organisatie "van geestelijke weerbaarheid op het gebied van de vrije gedachte, van humanisme". Met religieus werd bedoeld het besef van verbondenheid met andere mensen, met de natuur en met de kosmos. Het Religieus Humanistisch Verbond in Amersfoort zorgde hierna mede voor de totstandkoming van het Humanistisch Verbond landelijk in 1946, waarna het woord Religieus verdween uit de naam en de afdeling Amersfoort ontstond.  
 

Interview op 11-06-2001 Wim Hos; deel 1

Onderwerpen:

‘De blauwe beweging’;

opvoeding, socialisme;

dienstweigeren;  Veenhuizen;

JGOB;

JVA;

Onderduiken;

Prins Bernhard.

PDF-bestandBeschrijving interview    

AudioAudiobestand Interview Interview op 11-06-2001 Wim Hos; deel 2

Onderwerpen:

*   ‘De blauwe beweging’;

*   Socialisme;

Dienstweigeren, Veenhuizen;

JGOB;

JVA;

*   De Vonk.

PDF-bestandBeschrijving interview    

AudioAudiobestand Interview

  

 

Interview 11-06-2001 Wim Hos; deel 3

Onderwerpen:

Amersfoort,

blauwe jeugdbeweging, 

JGOB,

JVA,

oprichting HV en voorloper in Amersfoort,

Henriëtte Roland Holst, 

Piet Schut. 

PDF-bestandBeschrijving interview    

AudioAudiobestand Interview Interview 11-06-2001 Wim Hos;  deel 4

Onderwerpen:

Seksualiteit;

Opleiding;

*   HV Amersfoort;

Blauwe beweging;

*   Jef Last;

levensbeschouwing JVA;

De Vlam

PDF-bestandBeschrijving interview    

AudioAudiobestand Interview Interview 11-06-2001 Wim Hos ; deel 5

Onderwerpen:

JGOB;

Blauwe beweging;

*   JVA;

HV;

Vrijdenkers;

Religieus humanisme, Amersfoort;

dienstweigeren,

socialisme,

evacuatie Amersfoort,

Piet Schut.  

PDF-bestandBeschrijving interview    

AudioAudiobestand Interview 

 


Interview 11 juni 2001 / 9 januari 2002 Wim Hos; deel 6

Onderwerpen:

Humanistisch Verbond;

Humanitas;

HSHB;

Installatietechniek;

Piet Schut;

sfeer in humanistisch Amersfoort, steun wethouders,

politieke conflicten, de kleine & de grote strijd.

PDF-bestandBeschrijving interview    

AudioAudiobestand Interview Interview  09-01-2002 Wim Hos; deel 7

Onderwerpen:

JVA,

Bep Max,

*   werk zoeken,

HV Amersfoort,

bombardement Rotterdam,

personen die Hos kende,

*   Humanistisch Vredesberaad.

PDF-bestandBeschrijving interview    

AudioAudiobestand Interview 

Voor de Tweede Wereldoorlog actief in de geheelonthoudersbeweging, in de Jongeren Geheel Onthouders Bond (JGOB) en later actief in de Jongeren Vredes Actie (JVA)