Heij, Wim (1941)

Wim Heij was van februari 1992 tot oktober 1996 hoofdraadsman van de Dienst Humanistisch Geestelijke Verzorging  (HGV) in de krijgsmacht.

In het  interview  van 13 september 2005 vertelt Heij over de humanistische geestelijke verzorging in de krijgsmacht. In een radio-interview samen met Eric van de Hoeven  gaat Heij in op het standpunt van het Humanistisch Verbond dat kernbewapening onethisch is.


Wim Heij werd geboren te Waddinxveen op 14 september 1941. Hij komt uit een ‘bloedrood’ atheïstisch gezin en kwam al op jonge leeftijd in aanraking met het humanisme toen hij met zijn vader naar bijeenkomsten ging van het Humanistisch Verbond. Van 1961 tot 1965 diende Heij als KVV-er (Kort Verband Vrijwilliger) bij de Landmacht en in deze hoedanigheid maakte hij in 1964 de komst van de HGV bij defensie mee. Hierna was hij secretaris van het Humanistisch Verbond bij de afdeling Amersfoort, waar Harry Lips (oprichter en eerste hoofdraadsman van de HGVK) voorzitter was. Het was Lips die hem voorstelde om raadsman bij defensie te worden. In 1970  (van 01-02-1970 tot 01-09-1973 begon Wim Heij als vormingswerker in het Coornherthuis, dat hij tijdens zijn diensttijd diverse keren had bezocht. Hij werd in 1973 (van 01-09-1973 tot 01-10-1974 humanistisch raadsman in de Johannes Post-kazerne te Havelte. Jarenlang was hij voorzitter van de redactie van het blad Ego en heeft er talloze artikellen voor geschreven.


Wim Heij volgde per februari 1992 Kees Roza op als hoofdraadsman, die op eigen verzoek terug trad.

Wim Heij heeft vrijwel de hele geschiedenis van de dienst HGV, vanaf de oprichting in 1964, meegemaakt. Onder zijn leiding werd een begin gemaakt met de professionalisering van de Dienst. Zijn grote verdienste is, dat hij het vertrouwen van defensie en het Humanistisch Verbond in de Dienst HGV bij de krijgsmacht heeft hersteld.

Zijn opvolger Joost de Vries nam op 1 oktober 1996 het hoofdraadmanschap op zich van een organisatie die weer op de rit stond en door confessionele collega’s weer serieus genomen werd in de pogingen te komen tot samenwerking.

Heij is tevens actief geweest als vrijwilliger voor het NIVON.


Wim Heij schreef over zijn werk:  `Het Coornherthuis', in: Raadslieden schrijven (Driebergen: Bureau Hoofdraadsman, 1972), p. 164-176.


Interview 13 september 2005 Wim Heij deel 1Onderwerpen:

*  linkse opvoeding;

*  zijn opleiding ;

*  werkervaring;

*  diensttijd;

*  zijn kennismaking met het humanisme;

*  HGV successen ondanks tegenwerking krijgsmacht;

*  veranderende maatschappij;

*  vrijheid van meningsuiting; haardracht.

PDF-bestandBeschrijving interview Wim Heij               

AudioAudiobestand Interview Wim Heij           


Interview 13 september 2005 Wim Heij deel 2

Onderwerpen:

*  Geen samenwerking HGV en confessionelen in krijgsmacht;

*  belangentegenstelling HGV en HV;

*  tegenstelling Humanisme en krijgsmacht;

*  levensbeschouwelijke en politieke houding van de raadslieden

*  verhouding met confessionelen.

PDF-bestandBeschrijving interview    

AudioAudiobestand Interview  


Interview 13 september 2005 Wim Heij deel 3

Onderwerpen:


*  keuzes Heij als raadsman binnen het leger.

*  opeenvolgende Hoofdraadsmannen: Joost Sinke, Kees Rosa,  Ronald Battes, Wim Heij.

PDF-bestandBeschrijving interview   

AudioAudiobestand Interview 


Interview 13 september 2005 Wim Heij deel 4

Onderwerpen:

*  Heij als Hoofdraadsman;

*  val Berlijnse Muur in 1989,

*  verbeterde relaties met confessionelen,

*  de eerste vrouwelijke Humanistisch Geestelijk RaadsVrouw. 

*  Joost de Vries werd de opvolger van Wim Heij als hoofdraadsman;

PDF-bestandBeschrijving interview    

AudioAudiobestand Interview 


Radio-interview 16 september 1980 met Wim Heij en Eric van de Hoeven deel 1

Onderwerpen:

*  Uitspraak Humanistisch Verbond: kernwapenbezit is onethisch;

*  Rob vd Lindens film over de dood;

*  Roel van Duijn  de landman/boer.

PDF-bestandBeschrijving radio-interview met Wim Heij en Eric van de Hoeven          

AudioAudiobestand radio-interview met Wim Heij en Eric van de Hoeven       


Radio-interview 28-september-1980 met Wim Heij 


Onderwerpen:

*  humanistisch geestelijk verzorger in de krijgsmacht,

*  de soldaat vindt: stomme dingen leren, kernwapens weg! Hij voelt zich thuis bij HGV.

PDF-bestandBeschrijving radio- interview met Wim Heij           

AudioAudiobestand radio- interview met Wim Heij      

Humanistisch geestelijk verzorger en vormingswerker bij de krijgsmacht en Hoofdkrijgsmachtraadsman van de Dienst Humanistische Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht. Heeft in 1964 de humanistische geestelijke verzorging zijn intrede zien doen in de kazernes.