Baas, Henny (1936-1989)

Henny Baas (1-9-1936 - 19-02-1989) was grafisch ontwerper bij Philips en creatief therapeut in een psychiatrische inrichting geweest, voordat hij in 1980 tot directeur van het Humanistisch Verbond werd benoemd. Hij was wethouder en loco‑burgemeester van Gieten.

 

Deel 1: Over zijn functie als directeur, over de procedure om zijn opvolger te benoemen, over kadervorming en over de commissie Hirsch Ballin.

 

Deel 2: Het SILA, het stafoverleg en waarom Henny Baas dit werk doet.

Beschrijving interview PDF-bestanddeel 1

Beschrijving interview PDF-bestanddeel 2

Audio interview Audiodeel 1
Audio interview Audiodeel 2

 


Directeur van het Centraal Bureau van het Humanistisch Verbond (1980-1989).