Registers op tijdschriften en boeken

Tijdschriften


De Nieuwe Stem

 

PDF-bestandDe Nieuwe Stem. Maandblad voor politiek en cultuur 1946-1967 

Het onafhankelijke blad De Nieuwe Stem stond politiek links, was sociaal-humanistisch van aard, en had tot doel een platform te zijn voor cultuur en politiek. Dit tijdschrift, voorbereid tijdens de bezettingstijd van 1940-1945, was bedoeld als opvolger van het humanistisch-literaire tijdschrift De Stem. Daarbij had het veel aandacht voor proza en poëzie. 

Hoewel het blad geen exclusieve wortels had in het humanisme, en ook niet exclusief als een humanistisch tijdschrift betiteld kan worden, werkten er veel humanisten van naam en faam aan mee. Een van de oprichters was de bekende humanist H.J. Pos.
Ook O. Noordenbos (redacteur) en mensen uit het Humanistisch Verbond als J.P. van Praag. J.C. Brandt Corstius en P. Spigt schreven artikelen voor het blad. Er was in de beginjaren een (vrij moeizame) relatie met het Humanistisch Verbond.


Rekenschap

 

PDF-bestandRekenschap 1954-1978

Alfabetisch register op rubriek en auteur (Utrecht: Storm BV, 1980) Index bij 25 jaar (1953-1978) Rekenschap. Dit driemaandelijks tijdschrift voor wetenschap en cultuur is een uitgave van de Humanistische Stichting Socrates.

PDF-bestandRekenschap 1979 - 1988

PDF-bestandRekenschap 1988-1992 


Rekenschap, Tijdschrift voor wetenschap en cultuur (1954-1998) kan worden gezien als het wetenschappelijke tijdschrift van het Humanistisch Verbond en als de afsplitsing van het ledenblad Mens en Wereld. Dit tijdschrift heeft met zijn circa 1250 artikelen een grote bijdrage geleverd aan de inhoudelijke verdieping van het humanisme; vanuit allerlei gezichtspunten - levensbeschouwelijk, filosofisch, maatschappelijk en praktijkgericht - is door een keur van personen het humanisme benaderd. Onder hen zijn G. Stuiveling, H. Bonger, J.C. Brandt Corstius, H.S. Haasse, H. Roethof, J.P. van Praag, R.A.P. Tielman, J.F. Glastra van Loon, P.B. Cliteur en meer recentelijk P. Derkx, H. Manschot, F. Elders en H. Kunneman. Rekenschap bood, naast de voor het Humanistisch Verbond zelf zo belangrijke functie van inhoudelijke verdieping, aan het Verbond als levensbeschouwelijk genootschap een intellectuele status en legitimiteit. De betaalde oplage heeft meestal rond de 900 nummers geschommeld.


Het Woord van de Week


PDF-bestandHet woord van de week 1948-1973

Loman, J. (red.). Registers op: Het woord van de week 1948-1973. (Utrecht: Het Humanistisch Archief, 2000). Deel 2 uit de reeks Humanistisch Erfgoed. Het blad verscheen eens per week en bevatte een uitgetypte radiotoespraak uit het programma Geestelijk Leven. Humanisten kregen op de zondagochtend een kwartier zendtijd via de VARA-microfoon.


Het Woord van de Week (1948 -1973) 

Vanaf het oprichtingsjaar 1946 tot halverwege de jaren zeventig zond het Humanistisch Verbond (HV) wekelijks een humanistisch radioprogramma uit onder de naam `Geestelijk Leven'. Vanaf oktober 1948 tot eind 1973 verschenen de teksten van de uitzendingen, onder de naam Het Woord van de Week, in druk.
Het is waarschijnlijk tegelijkertijd met het begin van de uitgaven van Het Woord van de Week eind 1948 geweest, dat dit radio­programma exclusief in gebruik kwam van humanistische sprekers. Kopstukken als J.P. van Praag, J.C. Brandt Corstius en G. Stuiveling waren belangrijke sprekers, maar daarnaast kwam ook een grote diversiteit aan minder bekende personen binnen het Verbond aan het woord.

Vanzelfsprekend werd in deze praatjes het humanisme uitgedragen en informatie gegeven over werkzaamheden van het Verbond, zoals de humanistisch geestelijke verzorging. Daarnaast waren er bijdragen van meer algemeen beschouwende aard over de problemen van het menselijk bestaan, belicht vanuit een humanistische invalshoek. In de radiolezingen zijn ook scherpe veroor­delingen terug te vinden van tal van misstanden in de wereld.
Het radioprogramma was behoorlijk populair. Minstens 200.000 mensen stemden elke zondag af op ‘Geestelijk Leven’.


Mens en Wereld 


PDF-bestandMens en Wereld 1946-1961

PDF-bestandMens en Wereld 1962-1970

Uitgave van het Humanistisch Verbond. Het blad Mens en Wereld was het contactorgaan of ledenblad van het Humanistisch Verbond. In 1970 werd het blad omgedoopt in Humanist.


Mens en Wereld (1947-1970) 
Dit tijdschrift was onder deze titel van 1947 tot en met 1970 het ledenblad en opinieblad van het Humanistisch Verbond. Het heette een aantal afleveringen Humanistisch Verbond. Vanaf de tweede jaargang heette het mededelingenblad voortaan Mens en Wereld. Het eerste nummer met de nieuwe naam kwam uit op 27 januari 1947. Het blad was gevuld met beschouwelijke artikelen over kwesties zoals bijbel onderwijs op school, de plaats van het Humanistisch verbond in het Nederlandse volk, de vastenbrief van de katholieke bisschoppen, kerk en politieke partij, of idealisme en realisme. Het blad werd voornamelijk gevuld door artikelen en beschouwingen van de hand van, onder anderen, J.P. van Praag, O. Noordenbos, H.J.J. Lips, J. C. Brandt Corstius, P. Schut, M.G. Warffemius en H.A. Polak-Schwarz. Het blad is een vooraanstaande historische bron voor in het algemeen de geschiedenis van het humanisme in Nederland en in het bijzonder het Humanistisch Verbond. Het werd opgevolgd door Humanist, in 1954 werd hiervan afgesplitst het academische Rekenschap. Tijdschrift voor wetenschap en cultuur.


EGO


PDF-bestandEGO 1962-1981

EGO werd verspreid door de humanistisch geestelijke verzorging in het militaire apparaat, met name onder dienstplichtigen. Het bevat prachtige foto's en had (later) bekende auteurs, zoals Bert Vuijsje (jazz) en Frits Barend (sport). Je ziet de maatschappelijke ontwikkeling in de jaren zestig - en met name de jaren zeventig en tachtig - van de twintigste eeuw duidelijk terug in EGO.


Boeken

 

PDF-bestandEdelman, P. (samensteller). Alfabetisch register op: De geschiedenis van het Humanistisch Verbond 1946-1986 (Utrecht: Het Humanistisch Archief, 2003). Register bij het boek van De geschiedenis van het Humanistisch Verbond 1946-1986 van T. Flokstra en S. Wieling.

 

PDF-bestandEdelman, P. (samensteller). Alfabetisch register op: 20 jaar Humanistisch Verbond (Utrecht: Het Humanistisch Archief, 2003).

 

PDF-bestandEdelman, P. (samensteller). Alfabetisch register op: 10 jaar Humanistisch Verbond. (Utrecht: Het Humanistisch Archief, 2004) Register bij het boek Bouwstenen tot de geschiedenis van het Humanistisch Verbond van H. Bonger.

 

PDF-bestandEdelman, P. (samensteller) Bibliografie bij 'J.P. van Praag, vader van het moderne humanisme'  ( Utrecht: De Tijdstroom, 1997). Bibliografie bij het boek 'J.P. van Praag, vader van het moderne humanisme' van P. Derkx en B. Gasenbeek (red.).