Thoenes, Piet (1921-1995)

Piet Thoenes, socioloog, was curator van de Stichting Socrates, en van 1961 tot 1970 redactielid van het humanistisch wetenschappelijke tijdschrift Rekenschap. Van 1975 tot 1978 maakte hij deel uit van het driemanschap dat leiding gaf aan de International Humanist and Ethical Union (IHEU). Later werd hij voorzitter van het Humanistisch Opleidings Instituut, van het Humanistisch Studiecentrum Nederland (HSN) (vanaf 1989) en van de Stichting J.P. van Praagprijs. Hij heeft actief bijgedragen aan de totstandkoming van de Universiteit voor Humanistiek in 1989, en was van 1993 tot zijn dood in 1995 voorzitter van het Humanistisch Archief- en Documentatiecentrum (HADC) i.o., het huidige Humanistisch Historisch Centrum. Van 1992 tot 1995 was hij  voorzitter van de stuurgroep van het forum Burgerschap, Levensbeschouwing en Criminaliteit (BLC).

 

In een lezing in 1990 sprak Thoenes over Coornhert, over het humanisme en over religie.

Piet Thöenes geboren in Rotterdam op 26 augustus 1921 en overleden in Utrecht op 12 juli 1995, was een Nederlands socioloog.

 

Voor  zijn succesvolle wetenschappelijke carrière aanving had Thoenes vanwege zijn communistisch sympathieën moeite met het vinden van een passende baan. De directeur van het Gemeentelijk Lyceum in Dordrecht leek hier geen problemen mee te hebben, zodat Thoenes als leraar aardrijkskunde aan de slag kon bij deze school.  Via één van zijn collega’s Jaap van Praag, de toenmalige voorzitter van het Humanistisch Verbond (HV), kwam hij in aanraking met de humanistische beweging in Nederland. Vanaf 1960 was Thoenes actief in de humanistische beweging.

 

In 1962 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Leiden op een proefschrift getiteld: De elite in de verzorgingsstaat. Sociologische proeve van een terugkeer naar domineesland.

In dit proefschrift gaf Thöenes voor het eerst een definitie van de verzorgingsstaat zoals die zich sinds de Tweede Wereldoorlog in de moderne westerse wereld had ontwikkeld.

 

In 1964 werd Thöenes buitengewoon hoogleraar bij het Institute of Social Studies te Den Haag.

In 1968 aanvaardde hij het hoogleraarschap in de algemene en theoretische sociologie aan het Sociologisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Utrecht. In deze jaren (ca. 1968-1971) werd hij geassisteerd door Rob Tielman, toen sociologie student, latere voorzitter van het Humanistisch Verbond.

 

Thoenes sprak regelmatig voor afdelingen van het Humanistisch Verbond en Humanitas, in het bijzonder over een thema dat hem dierbaar was: burgerschap in humanistisch perspectief.  Hij was curator van de Stichting Socrates, en van 1961 tot 1970 redactielid van het humanistisch wetenschappelijke tijdschrift Rekenschap. Van 1975 tot 1978 maakte hij deel uit van het driemanschap dat leiding gaf aan de International Humanist and Ethical Union (IHEU). Later werd hij voorzitter van het Humanistisch Opleidings Instituut, van het Humanistisch Studiecentrum Nederland (HSN) (vanaf 1989) en van de Stichting J.P. van Praagprijs.


Hij heeft actief bijgedragen aan de totstandkoming van de Universiteit voor Humanistiek in 1989, en was van 1993 tot zijn dood in 1995 voorzitter van het Humanistisch Archief- en Documentatiecentrum (HADC) i.o., het huidige Humanistisch Historisch Centrum. Van 1992 tot 1995 was hij  voorzitter van de stuurgroep van het forum Burgerschap, Levensbeschouwing en Criminaliteit (BLC), een samenwerkingsverband tussen verschillende levensbeschouwelijke stromingen, dat begin jaren negentig opgericht werd. Hij vertegenwoordigde daar de humanistische invalshoek en het Humanistisch Verbond.

 

Lezing Piet Thoenes 1990

Onderwerpen:

Coornhert,

Humanisme,

de Opstand (1560-1590), 

de Nederlandse burgercultuur,

religie.

PDF-bestandBeschrijving interview     Piet Thoenes

AudioAudiobestand interview  Piet Thoenes

 

Piet Thoenes, socioloog, was curator van de Stichting Socrates, en van 1961 tot 1970 redactielid van het humanistisch wetenschappelijke tijdschrift Rekenschap.