Bonger, Henk (1911-1999)

In 1945 werd hij lid van de Commissie van Initiatief (1945) tot oprichting van een humanistisch verbond. Was vanaf februari tot september 1946 secretaris van het hoofdbestuur en vanaf maart 1952 tot 1959 lid van het Dagelijks Bestuur van het Humanistisch Verbond. Bonger was lid van de Commissie tot Herziening van de Beginselverklaring (1953‑1954/55).


Vanaf 1954 tot 1984 was Bonger vaste medewerker bij het Humanistisch wetenschappelijk tijdschrift Rekenschap. Van 1980 tot 1984 redactielid.

 

Henk Bonger studeerde geschiedenis aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. Kort na de Tweede Wereldoorlog begon hij aan zijn ongeveer dertig jaar durende carrière als leraar Geschiedenis en Nederlands. In 1954 promoveerde hij op de dissertatie ‘De motivering van de godsdienstvrijheid bij Dirck Volckertszoon Coornhert’.

 

Op 17 november 1945 was hij aanwezig bij een bijeenkomst te Utrecht waar de mogelijkheden werden verkend om in Nederland een organisatie van humanisten op te richten. Tijdens deze vergadering was hij lid van de Commissie van Initiatief tot oprichting ener vereniging van humanisten in Nederland. In de hierop volgende decennia bekleedde Bonger diverse vooraanstaande functies binnen het Humanistisch Verbond: 1946 secretaris van het hoofdbestuur; 1952-1969 redacteur van het orgaan ‘Mens en Wereld’,1952-1959 dagelijks bestuur; 1952-1955 lid Commissie tot herziening van de beginselverklaring.

 

Henk Bonger was sprak regelmatig voor het humanistische radioprogramma `Geestelijk Leven' (1945-1976), dat op zondagmorgen werd uitgezonden in de zendtijd van de VARA. De teksten zijn gepubliceerd in het periodiek ‘Het Woord van de Week’ (1948-1973). Bekend waren Bongers `bedelpraatjes', waarin hij donaties wierf voor het Humanistisch Verbond.

 

Vanaf de start in 1954 was Bonger een vaste medewerker van het wetenschappelijke tijdschrift ‘Rekenschap’, dat werd uitgegeven door het HV. In 1956 publiceerde hij hierin het belangrijke artikel `Bouwstenen tot de geschiedenis van het Humanistisch verbond', een historisch overzicht van de eerste tien jaar van het bestaan van het Humanistisch Verbond. Van 1980 tot 1984 was hij redactielid van Rekenschap. Bonger schreef tevens een tiental boeken.  

 

Interview beschrijving PDF-bestanddeel 1

Interview beschrijving PDF-bestanddeel 2

 

Audio Interview Audiodeel 1

Audio Interview Audiodeel 2

 


Henk Bonger (12-05-1911 - 26-02-1999) was een pionier van de humanistische beweging.