Max, B.J. (Bep) (1908-2001)

Bernardus Johannes (Bep) Max (Amsterdam 16 maart 1908 – Deventer 20 oktober 2001)  was vanaf 1933 tot pensioen werkzaam bij Warmtetechnisch Adviesbureau J.A. Verhoeven.

 

Vanaf 1926 was Bep Max lid van de Nederlandse Bond van Abstinent Studeerenden (NBAS) en in de jaren '30 werd hij actief in de Internationale Anti-Militaristische Vereeniging (IAMV). Hij was lid van de redactie van De Wapens Neder, het orgaan van de IAMV. Tevens raakte hij, samen met Liesbeth van Mierop, met wie hij van 1932 tot 1942 gehuwd is geweest, betrokken bij de Bond van Religieuse Anarcho-Communisten, weldra omgevormd tot de Bond van Anarcho-Syndicalisten (BAS). Tegelijkertijd was hij actief in het Nederlands Syndicalistisch Vakverbond. In 1937 werd Max penningmeester van de in Parijs opgerichte Groupement Pacifiste International, alsmede secretaris van de Nederlandse sectie van die organisatie. In 1938 verliet hij de BAS, maar bleef actief in de groep rond het blad Bevrijding.

In de oorlogsjaren was Max betrokken bij het illegale blad De Vonk, na de bevrijding voortgezet als De Vlam. Van de Stichting De Vonk, die het blad De Vlam uitgaf, was hij enige jaren secretaris van de stichtingsraad. In 1950 trok hij zich echter terug. Sindsdien bleef hij actief in het Humanistisch Verbond, o.a. als lid van het hoofdbestuur. Hij overleed in 2001.


Zie ook uitgebreider bij IISG 

 

Nadat hij zich ad teruggetrokken uit De Vlam werd Max lid van het Humanistisch Verbond. Hij was lid van het hoofdbestuur van het  HV 1955-1971. Daarna vertegenwoordigde hij zijn regio in de Verbondsraad. Ten slotte was hij secretaris van het Steunfonds Praktisch Humanisme, maakte hij deel uit van het redactiesecretariaat van het blad Mens & Wereld en was hij directeur van de Stichting Socrates.  Max is altijd praktisch bezig geweest. Voor diverse humanistische tehuizen heeft hij over de aanleg van verwarmingsinstallaties geadviseerd.


Interview Bep Max deel 1

Onderwerpen:

Opleiding, werk, pacifisme, vrij-socialisme, Bart de Ligt

NBAS, Wonen in Gemeenschap (WIG)

Jan Brandt Corstius, De Vonk, Jef Last

*  Onderduiken, arrestatie

Amsterdam, Rotterdam, Amersfoort, De Vlam.

PDF-bestandBeschrijving interview     Bep Max        deel 1

AudioAudiobestand interview  Bep Max        deel 1


Interview Bep Max deel 2

Onderwerpen:

*  Vrij-socialisme,

De VlamJan Brandt Corstius,

Hoofdbestuur Humanistisch Verbond,

Mens & Wereld,

*  Directeur Socrates

PDF-bestandBeschrijving interview     Bep Max      deel 2

AudioAudiobestand interview  Bep Max      deel 2


Interview Naam  deel 3 (MP3-023-A)

Onderwerpen:

Hoofdbestuur HV

*  Directeur Socrates

Stuiveling

Van Praag

*  Politiek, kernwapens

Sfeer in het Humanistisch Verbond.

PDF-bestandBeschrijving interview     Bep Max deel 3

AudioAudiobestand interview  Bep Max deel 3

 

Interview Naam  deel 4

Onderwerpen:

Strategie Humanistisch Verbond,

jaren zestig,

burgerlijkheid Humanistisch Verbond,

terugblik, oprichtingsvergadering Humanistisch Verbond.

PDF-bestandBeschrijving interview     Bep Max deel 4

AudioAudiobestand interview  Bep Max deel 4


 

 

Bernardus Johannes (Bep) Max (Amsterdam 16 maart 1908 – Deventer 20 oktober 2001) was vanaf 1933 tot pensioen werkzaam bij Warmtetechnisch Adviesbureau J.A. Verhoeven. Voor de oorlog actief in de vredesbeweging, erna in het Hoofdbestuur HV.