Jong, Wim de (1905-1987)

Wim J. Jong (1905-1987); studeerde geologie in Leiden. Na zijn promotie in 1928 vertrok hij naar Trinidad waar hij in dienst trad bij de Trinidad Leaseholds Ltd., die in deze gebieden naar olie zocht. Na zijn terugkeer studeerde hij physische geografie in Utrecht. Hij werd leraar aan het Kennemerlyceum in Haarlem en vervolgens aan het daarvan losgemaakte Montessori Lyceum, waarvan hij later rector werd. Wim publiceerde in geografische en geologische tijdschriften en zette zich in het bijzonder in voor het aardrijkskundeonderwijs. 

Hij was in zijn studententijd in de jaren twintig in contact gekomen met revolutionaire jongeren. Anti-militarisme, anti-imperialisme en geheelonthouding stonden bij hem hoog in het vaandel. Wim was actief in de vredesbeweging, onder meer in de IAMV (onder andere de afdelingen Den Haag en Leiden, secretaris IAMB), in het Comité Anti-Oorlog en Fascisme (Antifo) en de Liga tegen Imperialisme. Eind jaren twintig schreef hij kritische reisverslagen uit Italië en in de jaren dertig schreef hij meerdere malen over Spanje. Hij publiceerde geregeld in bladen als De Wapens Neder, De Arbeider en Bevrijding .Soms publiceerde hij onder zijn eigen naam, vaak in de jaren dertig onder het pseudoniem W. Jochems.
(Bron: http://www.humanitarisme.nl/personen/index.php?m=family&id=I19995,  de dato 17-02-2021)


Vrije Gedachte lezing in 1978 door Wim de Jong over Marx en Wilhelm Reich.


Interview Wim de Jong deel 1 en 2

Onderwerpen:

*  Marxisme

*  Wilhelm Reich

PDF-bestandBeschrijving interview deel 1 en deel 2

AudioAudiobestand Interview  deel 1

AudioAudiobestand Interview  deel 2

Vrije Gedachte lezing in 1978 door Wim de Jong (Misschien: Wim J. Jong (1905-1987); ) over Marx en Wilhelm Reich.