Willik, Ico van der (1927-2019)

Ico van der Willik, geboren in april 1927 in Boskoop, was van 1967-1975 lid van het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond. Hij was tevens lid en in  de jaren 1973-1974 voorzitter  van de ‘Kommissie Centrale Personenregistratie’.  Daarvoor was hij (1955-ca. 1967) actief als bestuurslid van het HV afdeling Eindhoven.


In het  interview met hem op  gaat hij in op zijn Jeugd, opleiding, kennismaking met het HV, belangrijke onderwerpen die Van der Willik bezighouden met betrekking tot het humanisme.


Ico van der Willik werd geboren in april 1927 in Boskoop en woont nu in Veldhoven. Zijn ouders  waren (zeer) christelijk. Zelf  voelde hij niets voor het geloof en  is nooit gelovig geweest.

Hij ging in 1947 bij Philips werken als commercieel medewerker. Hij was lid van de VVD.  In 1953 werd hij lid van het Humanistisch Verbond (HV). Vervolgens werd hij  (1955-ca. 1967) actief als bestuurslid van het HV afdeling Eindhoven, eerst als secretaris (1955‑1961), daarna ondervoorzitter (1961‑circa 1965), en vervolgens als voorzitter (circa 1965‑[1967 of later]).


Hij werd lid van het  hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond (1967-1975), en secretaris (1969‑1971, 1973‑1975) . Vanaf 1967  was hij tevens bestuurslid van de Eindhovense vestiging van het Bureau voor Levens- en Gezinsmoeilijkheden op Humanistische Grondslag. Namens het HV hield Van der Willik in deze periode lezingen en inleidingen over het thema verdraagzaamheid, ten behoeve van de discussie in gespreksgroepen met andersdenkenden.


Het HV Hoofdbestuur gaf in 1973, na de laatste geruchtmakende Volkstelling van 1971, opdracht tot het vormen van een ‘Kommissie Centrale Personenregistratie’ .  De opdracht luidde: ingaan op de negatieve effecten en de grote gevaren die hieronder schuil gaan. Van der Willik was voorzitter van deze Kommissie in de jaren 1973-1974. Meer hierover leest u hier.


Van der Willik heeft zich ook ingezet tégen Ster-reclame en de bioindustrie/dierenleed, vóór Europa en het milieu,  waarvoor hij in 2004 zelfs geboortebeperking hoog op de humanistische agenda wilde. Hij overleed op 4 mei 2019 te Veldhoven.


Interview Ico van der Willik  

Beschrijving van het interview van de interviewer zelf       

Onderwerpen:

*  Van der Willik’s kindertijd.

*  Eerste kennismaking met humanisme,

*  Welke mensen vd Willik heeft gekend,

*  Levensbeschouwing van Philips.

*  Over de grote humanistische vraagstukken.

*  Over meningsverschillen binnen het hoofdbestuur.

*  Verschil wat Van der  Willik bezig houdt met betrekking tot het humanisme.

*  Over de STER reclame.

PDF-bestandBeschrijving interview     Ico van der Willik deel 1 

AudioAudiobestand Interview  Ico van der Willik deel 1 

 

Interview Naam  deel 2

Onderwerpen:

  De bio-industrie,

*  Centrale registratie persoonlijke gegevens,

*  Van der Willik laat het er niet bij zitten.

*  Sterke verhalen over het hoofdbestuur.

*  Over de verbondsraad

*  Dierenleed Over het milieu.

*  Het Humanistisch Verbond zou tegenhanger moeten zijn van materialisme.

*  Samenwerking met Humanitas.

*  Piet Spigt.

*  Het niveau van de HV bijeenkomsten.

PDF-bestandBeschrijving interview     Ico van der Willik deel 2 

AudioAudiobestand Interview  Ico van der Willik deel 2

Ico van der Willik, geboren in april 1927 in Boskoop, was van 1967-1975 lid van het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond. Hij was tevens lid en in de jaren 1973-1974 voorzitter van de ‘Kommissie Centrale Personenregistratie’. Daarvoor was hij (1955-ca. 1967) actief als bestuurslid van het HV afdeling Eindhoven.