Vrind - Van Praag, Esther (1916-2009)

Esther Johanna Vrind-Van Praag werd geboren op 26 augustus 1916 te Amsterdam. Ze overleed op 18 december 2009 op 93 jarige leeftijd te Haarlem. Ze was lid van de Jongeren Vredes Actie (JVA) en de zus Jaap van Praag, die medeoprichter was van het Humanistisch Verbond.


Haar man, Hein Vrind (ook JVA), werd op 16 oktober 1942 door de nazi`s gefusilleerd.


Interview  op 26-10-2001 met Esther Vrind-Van Praag  deel 1 

Onderwerpen:

*  Esther Vrind's kindertijd,

*  de Nederlandse Bond van Abstinent Studerenden NBAS, en

*  de sfeer in de  Jongeren Vredes Actie JVA

PDF-bestandBeschrijving interview     Vrind-Van Praag           deel 1

AudioAudiobestand Interview  Vrind-Van Praag           deel 1


Interview  op 26-10-2001 met Esther Vrind-Van Praag  deel 2 

Onderwerpen:

*  Over de JVA leden, pacifisme en het blad De Jonge Gids

PDF-bestandBeschrijving interview     Vrind-Van Praag deel 2

AudioAudiobestand Interview  Vrind-Van Praag deel 2


Interview  op 26-10-2001 met Esther Vrind-Van Praag  deel 3 

Onderwerpen:

*  Hoe de overheid zich opstelde tegenover de JVA,

*  over dienstweigering,  en

*  de link tussen de JVA en het Humanistisch Verbond.

PDF-bestandBeschrijving interview     Vrind-Van Praag deel 3

AudioAudiobestand Interview  Vrind-Van Praag deel 3

 

Esther Vrind-Van Praag was lid van de Jongeren Vredes Actie (JVA) en de zus van HV oprichter Jaap van Praag. Haar man, Hein Vrind (ook JVA), werd door de nazi`s gefusilleerd 16 oktober 1942.