Organisaties (alfabetisch)

A

Algemeen Humanistisch Trefpunt (AHT)

 

B

Beweging van Kritische Humanisten (BKH)

 

C

Centrale Bureaus voor Levens- en Gezinsmoeilijkheden op Humanistische Grondslag, Stichting

Coornherthuis, Stichting

D

Dageraad, De

 

E

Erasmushuis, Stichting

 

F

 

G

Geestelijke Verzorging in Ziekenhuizen, B&V te Rotterdam, Stichting

Geestelijke Verzorging in Ziekenhuizen, V&V regio Den Haag, Stichting

H

Homo / Lesbische Werkgroep (HLW)

HUMAN

Humanisties Jongeren Sentrum (HJS)

Humanistisch Bejaardenhuis De Waddenborgh (Duiven)

Humanistisch Bejaardenhuis Sonnedach (Westervoort)

Humanistisch Centrum Mens en Wereld, Stichting (HCMW)

Humanistische Alliantie

Humanistische Bouwstichting Bejaardenhuisvesting (HBB)

Humanistische Dienstverlening Gelderse Vallei, Stichting Steun aan

Humanistische Jeugd Beweging (HJB)

Humanistische Jongeren Gemeenschap (HJG)

Humanistische Omroepstichting (HOS)

Humanistische Stichting Geestelijke Verzorging  (HSGV)

Humanistische Stichting voor Huisvesting van Bejaarden (HSHB)

Humanistisch Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht, dienst (HGV krijgsmacht)

Humanistisch Geestelijke Verzorging bij Justitie, dienst (HGV Justitie)

Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking (HIVOS)

Humanistisch Kennis Centrum (HKC)

Humanistisch Maatschappelijk Aktiveringswerk Rotterdam e.o., Stichting

Humanistisch Opleidingsinstituut, Stichting (HOI)

Humanistisch Studenten Raadswerk, Stichting voor

Humanistisch Studiecentrum Nederland (HSN)

Humanistisch Thuisfront, Stichting (Militaire Tehuizen van het)

Humanistisch Verbond - afdeling Alkmaar-Den Helder

Humanistisch Verbond - afdeling Amersfoort en omstreken

Humanistisch Verbond - afdeling Amsterdam

Humanistisch Verbond - afdeling Apeldoorn

Humanistisch Verbond - afdeling Bilthoven

Humanistisch Verbond - afdeling Den Haag

Humanistisch Verbond - afdeling Drechtsteden en omstreken

Humanistisch Verbond - afdeling Haarlemmerland

Humanistisch Verbond - afdeling Leiden

Humanistisch Verbond - afdeling Midden-Holland

Humanistisch Verbond - afdeling Midden- en Noord-Limburg

Humanistisch Verbond - afdeling Utrecht en omstreken

Humanistisch Verbond - afdeling Wageningen

Humanistisch Verbond - afdeling Zeist

Humanistisch Verbond - afdeling Zuid Limburg

Humanistisch Verbond - gemeenschap Eindhoven en omstreken

Humanistisch Verbond - gemeenschap Hoorn en omstreken

Humanistisch Verbond - gemeenschap Zwolle

Humanistisch Verbond - gewest Limburg

Humanistisch Verbond - Landelijk Bureau

Humanistisch Vormingsonderwijs, Stichting (HVO)

Humanistisch Vormingsonderwijs, Stichting Beheer

Humanistisch Vredesberaad, Stichting (HVB)

Humanist Media Support

Humanitas - afdeling Enschede

Humanitas - afdeling Haarlem

Humanitas - afdeling Midden-Holland

Humanitas - district Oost

Humanitas - gewest Gelderland

Humanitas - Landelijk Bureau

I

International Humanist and Ethical Union (IHEU)

 

J

Jonge Humanisten

 

K

 

L

Landelijke Werkgroep Humanistische Jongeren

 

M

Militaire Tehuizen van het Humanistisch Thuisfront, Stichting

N

O

Onderzoek buitenkerkelijkheid (HISO)

Onderzoek humanisme en buitenkerkelijkheid

P

Pedagogisch Studiecentrum Humanistisch Vormingsonderwijs, Stichting (PSC HVO)

Praagprijs, Stichting Fonds Dr. J. P. van

Protecta, Stichting Inkomensbeheer

Q

 

R

Ribbius Peletierfonds, Stichting mr. A.E.

S

Socrates, Stichting

Socrates, Studenten Vereniging op Humanistische Grondslag

Socrates, Studenten Vereniging op Humanistische Grondslag - afdeling Amsterdam

Socrates, Studenten Vereniging op Humanistische Grondslag - afdeling Groningen

Steunfonds Praktisch Humanisme, Stichting

 

T

U

Universiteit voor Humanistiek, Stichting

V

Vereniging voor Vrijgevestigd Humanistisch Geestelijk Werk

Vloten, Stichting Gedenkteken Johannes van

Vrije Gedachte, De

Vrienden van het bureau voor Levens- en Gezinsvragen, Stichting

 

W

Werkgroep Humanistisch Jeugd- en Jongerenwerk

Werkgroep Jeugd en Jongeren

Werkgroep Jonge Humanisten

Weezenkas, Vereniging tot Opvoeding en Verzorging op Humanistische Grondslag


X

Y

Z