Sinke, Joos Frans (1933)

Dr. Joos Sinke was humanistisch geestelijk verzorger en vanaf 1977 tot juni 1988 in opvolging van Dolf Zoetebier (een van de vijf pioniers) hoofdraadsman van de dienst Geestelijke Verzorging in de krijgsmacht. Sinke was de langst zittende hoofdkrijgsmachtraadsman. Hij werd opgevolgd door Kees Roza, die onder Sinke assistent hoofdraadsman was.


Sinke werd geboren in 1933. Hij  studeerde geschiedenis en sociologie. Hij was andragoloog. Hij was werkzaam in het personeels- en organisatiewerk, vormingswerk en onderwijs.


Tevens was hij redactielid van Rekenschap  -31 (1984) nr. 1 ‑ 35 (1988) nr. 3-  en schreef over het probleem van kernwapens in de krijgsmacht en was actief in het Humanistisch Vredes Beraad.


In het interview van 1980 gaat Sinke in op de Humanistisch geestelijke verzorging in de krijgsmacht en de gevolgen van de steeds groter wordende werkdruk.


Interview 18 november 1980 Joos Sinke 

Onderwerpen:

Humanistische geestelijke verzorging in de krijgsmacht;

De gevolgen van de steeds grotere werkdruk

PDF-bestandBeschrijving interview     Joos Sinke

AudioAudiobestand interview  Joos Sinke


Was Humanistisch Geestelijk Verzorger in de krijgsmacht, later hoofdraadsman van de Dienst. Schreef over het probleem van kernwapens in de krijgsmacht. Later actief in Humanistisch Vredes Beraad.