Lips, Harry (1913-1996)

Harry Lips was lid van het Humanistisch Verbond van het eerste uur en vanaf 01-03-1964 tot aan zijn pensionering op 01-11-1973 de eerste hoofdraadsman bij de dienst Humanistisch Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht.


In een interview met Lips in 1981 vertelt hij uitgebreid  over de Humanistisch Geestelijke verzorging in dit werkveld, met name in de periode van 1964 tot 1973.


Aanvankelijk was Harry Lips wethouder voor onder meer onderwijs in Amersfoort. Lips, lid van het Humanistisch Verbond vanaf het eerste uur, behoorde tot de generatie humanisten die in woord en geschrift uiting gaven aan hun serieuze humanistische levensbeschouwing. In 1947 werd hij lid van het Bureau Zomerwerk. Sinds 1948 was hij bij het Humanistisch Verbond in dienst als organisatieleider. Van 1947-1950 was hij lid van de commissie Humanisme en opvoeding. Van 1949 tot 1950 was hij voorzitter van het Buitenkerkelijk Bureau voor Pleegkinderen. Van 1948 tot 1953 was Harry Lips vertegenwoordiger van het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond in de Humanistische Jongerengemeenschap. Op 01-07-1953 werd hij  geestelijk verzorger bij het Thuisfront. Vanaf september 1954 was hij oprichter en mede-redactielid van het maandblad voor soldaten dat tot juni/juli 195 verscheen. Later schreef Lips veel in het blad Ego dat vanaf 1962 werd uitgegeven vanuit het Thuisfront.


Vanaf 01-02-1962 tot begin 1964 was hij docent Praktische Vorming bij het Humanistisch Opleidings Centrum. Vervolgens was Lips vanaf het begin vanaf 01-03-1964 tot aan zijn pensionering op 01-11-1973 de eerste hoofdraadsman bij de dienst Humanistisch Geestelijke Verzorging Krijgsmacht.


Hij werd opgevolgd door Dolf Zoetebier. Op 3 december 1996 overleed Lips te Hardenberg.


Interview in 1981 met Harry Lips  deel 1

Onderwerpen:

Humanistisch Geestelijke Verzorging (HGV) in de Krijgsmacht (1964-1973)

Doelstelling humanistisch geestelijke verzorging

Betekenis doelstelling naar de instelling: de krijgsmacht

De persoonlijke mening van geestelijke verzorgers: Plaats en betekenis en concreet gebruik naar clienten en naar de

krijgsmacht

Conflicten van de Humanistisch Geestelijk Verzorgers in de Krijgsmacht intern en extern

Samenwerking met de krijgsmacht betekent dat het opgeven van een eigen identiteit?

Humanistisch Geestelijke Verzorging (HGV)en de structuur van de krijgsmacht: visie en houding tegenover de structuur

Humanistisch Geestelijke Verzorging en de nucleaire dreiging

 

PDF-bestandBeschrijving interview in 1981 met Harry Lips             deel 1

AudioAudiobestand interview  in 1981 met Harry Lips         deel 1

 

Interview in 1981 met Harry Lips  deel 2

Onderwerpen:

Humanistisch Geestelijke Verzorging (HGV) in de Krijgsmacht (1964-1973)

Eisen aan geestelijke verzorgers

*  Onafhankelijk opstelling van geestelijk verzorgers

Samenwerking met andere groepen geestelijke verzorgers

Eisen aan geestelijke raadslieden: een kritische houding

*   Kritisch houding extern naar de structuur/ de krijgsmacht,

*  Kritisch houding onderling in de groep van raadslieden, en

*  Zelfkritiek

 

PDF-bestandBeschrijving interview     Harry Lips     deel 2

AudioAudiobestand interview  Harry Lips     deel 2


Harry Lips was lid van het Humanistisch Verbond van het eerste uur en vanaf 01-03-1964 tot aan zijn pensionering op 01-11-1973 de eerste hoofdraadsman bij de dienst Humanistisch Geestelijke Verzorging Krijgsmacht.