Tielman, Rob (1946)

Geboren op 19 augustus 1946 te Hilversum. Studeerde sociologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (1964-1967) en en de Rijksuniversiteit Utrecht (1967-1971). In Utrecht werkte hij als assistent van prof. Thoenes, en sinds 1971 als wetenschappelijk (hoofd-)medewerker bij het Sociologisch Instituut. Tielman was in het bijzonder belast met de coördinatie van Homostudies. Hij promoveerde in 1982 op Homoseksualiteit in Nederland. Een studie van een emancipatieproces. Datzelfde jaar werd hij voorzitter van de Interfacultaire Werkgroep Homostudies aan de RU Utrecht. In 1987 werd hij aangesteld als Socrates‑hoogleraar in de sociale en culturele aspecten van het humanisme aan de Rijksuniversiteit Utrecht, een functie die hij tot 1995 bekleedde.

 

Vanaf 1971 tot 1975 was hij algemeen secretaris van het NVIH/COC, en in de jaren ’80 voorzitter van St. Homologie (ter bevordering van cultureel en wetenschappelijk werk m.b.t. homoseksualiteit). Verder was hij bestuurslid van het Nationaal Centrum voor de Geestelijke Volksgezondheid (1975‑1997) en voorzitter van het Contactcentrum Bevordering Openbaar Onderwijs (CBOO) (1989- ).

 

Rob Tielman sloot zich in 1971 aan bij het Humanistisch Verbond, en vervulde sindsdien vele functies binnen de humanistische beweging. Hij was lid van het hoofdbestuur van 1973 tot 1987, waarvan de jaren 1977-1987 als voorzitter. Tielman maakte in de periode 1986-1998 deel uit van het driemanschap dat aan het leiding gaf aan de International Humanist and Ethical Union (IHEU). Voorts was hij actief als redactielid en hoofdredacteur van het humanistisch wetenschappelijk tijdschrift Rekenschap. Daarnaast was hij actief in Adviesgroep Bezinning van het HV. Ten slotte was hij voorzitter Humanistisch Archief van 1996 tot 2011, het huidige Humanistisch Historisch Centrum.

 

Interviews met Tielman gaan over de IHEU.

 

Een terugblik op de IHEU uit 2001 en Boardmeetings van de IHEU uit 1994

AfbeeldingEen foto van Rob Tielman bij zijn afscheid van het  HHC


Interview ca. 2001 Rob Tielman  deel 1

Onderwerpen:

Geschiedenis van de International Humanist and Ethical Union (IHEU) vanaf 1975

Trojka bestuurssysteem

Twee cruciale problemen binnen de IHEU

Probleem 1: rond het IHEU-kantoor in Utrecht

Probleem 2: Botsing van verschillende humanistische modellen in een organisatie

Onmisbaarheid/meerwaarde/resultaten IHEU

PDF-bestandBeschrijving interview ca. 2001    Rob Tielman             

AudioAudiobestand Interview ca. 2001 Rob Tielman             

 

Lezing ca. 1993(?) Rob Tielman  over family planning;  deel 1

Onderwerpen:

Family planning,

IHEU,

mensenrechten,

politiek,

onderwijs, 

economie.

PDF-bestandBeschrijving deel 1 van de lezing  ca. 1993(?)    Rob Tielman               

AudioAudiobestand deel 1 van de lezing  ca. 1993(?)    Rob Tielman             


Lezing ca. 1993 Rob Tielman  over family planning deel 2

Onderwerpen:

Family planning, politiek.

PDF-bestandBeschrijving deel 2 van de lezing  ca. 1993(?)    Rob Tielman                

AudioAudiobestand deel 2 van de lezing  ca. 1993(?)    Rob Tielman             

Rob Tielman sloot zich in 1971 aan bij het Humanistisch Verbond, en vervulde sindsdien vele functies binnen de humanistische beweging. Hij was lid van het hoofdbestuur van 1973 tot 1987, waarvan de jaren 1977-1987 als voorzitter.