Winter - De Boer , Zus (1915 - ?)

Mevrouw Winter-De Boer is actief lid geweest van de NBAS (Nederlandse Bond van Abstinent Studerenden; geheelonthouders jeugdvereniging) en de JVA (Jongeren Vredesactie). Ze heeft vele mensen van het latere Humanistisch Verbond persoonlijk gekend. Haar man was onder meer voorzitter van "Socrates". Ze nam deel aan de Heeren 17 'van' NBAS-er Chris Blom (uitgeverij Contact).

 

In interviews in juni 2011 vertelt ze over haar jeugd, over de NBAS en over de JVA.

 

Interview  juni 2001 mw. Winter De Boer  deel 1 

Onderwerpen:

*  Kindertijd, schooltijd, ouders & SDAP

*  NBAS.

PDF-bestandBeschrijving interview     Winter De Boer           deel 1

AudioAudiobestand interview  Winter De Boer           deel 1

 

Interview juni 2001 mw. Winter De Boer  deel 2 

Onderwerpen:

*  Hoe ze haar man leerde kennen,

*  Lid worden van de JVA,

*  Politieke en levensbeschouwelijke kleur van de NBAS

PDF-bestandBeschrijving interview     Winter De Boer           deel 2

AudioAudiobestand interview  Winter De Boer           deel 2


Interview  juni 2001 mw. Winter De Boer  deel 3

Onderwerpen:

*  Over de overgang van NBAS naar JVA,

*  Activiteiten in de JVA;

*  Winter's archief  in de oorlog

PDF-bestandBeschrijving interview     Winter De Boer          deel 3

AudioAudiobestand interview  Winter De Boer          deel 3


Interview juni 2001 mw. Winter De Boer  deel 4 

Onderwerpen:

*  NBAS-congressen;

*  Verzet in de oorlog

*  Antimilitarisme, pacifisme en facisme

*  JVA,  de opvolging Stuiveling;

*  Daan en Ali d’Angremond

*  Jaap van Praag, Hein Vrind

*  Contacten tussen JVA, NBAS en andere bewegingen

PDF-bestandBeschrijving interview     Winter De Boer           deel 4

AudioAudiobestand Interview  Winter De Boer           deel 4


Interview  mei 2002  mw. Winter De Boer  

Onderwerpen:

*  Over het conflict met Mispel Blom Beijer

*  Inkomsten en acties van de JVA;

*  Inkomsten van de NBAS

*  Heeren Zeventien H17  (namen, selectie leden)

*  JVA-ers naar Humanistisch Verbond

*  Pacifisme of anti-militarisme

PDF-bestandBeschrijving interview     Winter De Boer           

AudioAudiobestand interview  Winter De Boer          

 

 

Was voor de oorlog actief lid van de NBAS (geheelonthouders jeugdvereniging) en de JVA in Amsterdam. Ze heeft vele mensen van het latere HV persoonlijk gekend.