Interviews

Op deze pagina vindt u tientallen interviews in audio en hun transcripties. Ze zijn onderverdeeld in de categorieën Verteld Verleden, Sprekend Humanisme en Humanistisch Geestelijke Verzorging bij Defensie.

Verteld verleden

Het oudste interview project, Verteld Verleden, dateert uit de jaren '90 van de 20e eeuw en bevat levensloop-interviews met (prominente) personen uit de vrijdenkersbeweging, de vooroorlogse voorlopers van het Humanistisch Verbond en andere organisaties uit het interbellum en erna. Hiertoe gingen HHC medewerkers, gewapend met een cassetterecorder en microfoon, op pad om mensen uit de vooraf vastgestelde doelgroep te interviewen. De geluidskwaliteit van deze opnames verschilt. We hebben desondanks besloten om deze opnames en hun transcripties beschikbaar te stellen.

Sprekend humanisme

De meest recente interviews vallen onder de noemer Sprekend Humanisme, een project uit 2018-2019 waarbij mensen die in de periode 1946-1955 lid zijn geworden van het Humanistisch Verbond aan het woord komen. Ook dit zijn levensloop-interviews. Het HHC wilde deze laatste vertegenwoordigers van de snel verdwijnende eerste generatie naoorlogse leden van het Humanistisch Verbond voor de microfoon halen teneinde hun verhalen vast te leggen, te ontsluiten en beschikbaar te stellen voor toekomstige onderzoekers en belangstellenden.

Humanistisch geestelijke verzorging bij Defensie

Ten slotte een reeks interviews met (voormalige) humanistisch geestelijk raadslieden bij Defensie. Ook dit zijn levensloopinterviews, waarbij wordt ingegaan op de loopbaan en werkzaamheden als raadspersoon bij de Nederlandse krijgsmacht.

Over de interviews

De interviews schetsen een interessant beeld van de achtergrond van de respondenten, hun jeugd, en opleiding, hun leven en loopbaan en hun werkzaamheden voor en binnen de humanistische beweging. De informatie die respondenten gaven kan een nuttige aanvulling zijn op de informatie uit officiële bronnen als archiefstukken, publicaties en documenten. Zaken als een sfeer binnen een organisatie of informele verhoudingen tussen personen onderling is vaak niet terug te vinden in publicaties. Ten slotte kunnen uitspraken van respondenten kunnen nuttig zijn voor het larderen van beweringen of conclusies in (wetenschappelijke) publicaties.