Humanistisch Verbond


Geschiedenis


PDF-bestand10 jaar Humanistisch Verbond (Utrecht: Humanistisch Verbond, 1956). Brochure ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het Humanistisch Verbond met een overzicht van de resultaten sinds 1946 .


PDF-bestandBonger, H. 10 jaar Humanistisch Verbond. Bouwstenen tot de geschiedenis van het Humanistisch Verbond (Utrecht: Humanistisch Verbond, 1956). Een kroniek van de eerste 10 jaar van het bestaan van het Humanistisch verbond.

 

PDF-bestandEdelman, P. (samensteller). Alfabetisch register op: De geschiedenis van het Humanistisch Verbond 1946-1986 (Utrecht: Het Humanistisch Archief, 2003). Register bij het boek van De geschiedenis van het Humanistisch Verbond 1946-1986 van T. Flokstra en S. Wieling.

 

PDF-bestandEdelman, P. (samensteller). Alfabetisch register op: 20 jaar Humanistisch Verbond (Utrecht: Het Humanistisch Archief, 2003)

 

PDF-bestandEdelman, P. (samensteller). Alfabetisch register op: 10 jaar Humanistisch Verbond. (Utrecht: Het Humanistisch Archief, 2004) Register bij het boek Bouwstenen tot de geschiedenis van het Humanistisch Verbond van H. Bonger.

 

PDF-bestandFlokstra, T. en Wieling, S.  De geschiedenis van het Humanistisch Verbond 1946-1986 (Utrecht: Humanistisch Verbond 1986) Een overzicht van 40 jaar Hunanistisch Verbond.

 

PDF-bestandFransen, Jan Het Humanistisch Verbond, Ontstaan, uitbreiding en crisis (1951-1961) In: BTNG, RBHC, XXVIII (1998, 3-4, pp499-525) Artikel van Jan Fransen, wetenschappelijk medewerker VU Brussel, over het Humanistisch Verbond in Vlaanderen.

 

PDF-bestandGasenbeek, B. , Brabers, J., Kuijlman W. 'Een huis voor humanisten: Het Humanistisch Verbond (1946-2006') In: Gasenbeek, B. & Derkx, P (red.). Georganiseerd humanisme in Nederland: geschiedenis, visies en praktijken. (Amsterdam: SWP 2006). Artikel over 60 jaar Humanistisch Verbond.

 

PDF-bestandHoetink, Prof. mr. H.F. 'Het humanisme in deze tijd'. In: Vrij Nederland (1946, nr 26) Toespraak tijdens de oprichtingsvergadering van het Humanistisch Verbond de dato 17 februari 1946. Hoetink was de eerste voorzitter van het Humanistisch Verbond.

 

PDF-bestandMartens, E, 'Mythe en Rede.' In: Fundament 7 (1940, nr.4 p.1-10 ).Gepubliceerd onder een schuilnaam van Van Praag. Voorafschaduwing van een gelijknamig hoofdstuk in Van Praag's boek Modern humanisme. Een renaissance? uit 1947.

 

PDF-bestandMeyer, S. 20 jaar Humanistisch Verbond (1946-1966). (Utrecht: Humanistisch Verbond, 1966). Een kroniek van de laatste 10 jaar, ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het Humanistisch Verbond.

 

PDF-bestandPraag, J. van. Een humanistisch verbond In: 60 jaar Humanistisch verbond, 1946-2006. (Amsterdam: Humanistisch Verbond, 2006). Rede die Jaap van Praag uitsprak bij de oprichting van het Humanistisch Verbond met een brief aan Jaap van Praag van Rein Zunderdorp, voorzitter 60 jaar later. 

 

Statuten, beginselverklaringen en publieke verklaringenPDF-bestandStatuten (Amsterdam: 2005)

 

PDF-bestandBeginsel en Doel van het Humanistisch Verbond (Utrecht, Humanistisch Verbond, 1946) Beginselverklaring en doelstelling van het Humanistisch Verbond zoals vastgesteld tijdens de oprichtingsvergadering te Amsterdam op 17 Februari 1946.


PDF-bestandDe stem van het Humanistich Verbond 1966-1978 (Utrecht: Humanistisch Verbond, 1979). Publieke verklaring van het Humanistisch Verbond en lijst met publicaties van het Humanistisch Verbond 1966-1978.

 

PDF-bestandDe stem van het Humanistisch Verbond 1946-1965 (Utrecht: Humanistisch Verbond, 1966). Publieke verklaringen van het Humanistisch Verbond en lijst met publicaties van het Humanistisch Verbond in de periode van 1946 tot 1965. Uitgegeven ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het Humanistisch Verbond.

 

PDF-bestandHumanistisch Perspektief, maatschappelijke doeleinden (Utrecht: Humanistisch Verbond, 1977) Werkdocument met de maatschappelijke doeleinden van het Humanistisch Verbond.

 

PDF-bestandHumanistisch perspektief (Utrecht: Humanistisch Verbond, 1988) Werkdokument van het Humanistisch Verbond waarin de maatschappelijke onderwerpen worden verwoord die vanuit humanistisch oogpunt aandacht verdienen.

 

PDF-bestandLips, H. Wat doet het Humanistisch Verbond? (Utrecht: Centraal Bureau Humanistisch Verbond, 1949) (2de druk).

 


Werkvelden

Geestelijke verzorging


PDF-bestandBeroepscode humanistische raadslieden Humanistisch Verbond (Humanistisch Verbond, 1977).


PDF-bestandMelsen, van (commissie) Overheid en Humanistisch Verbond (Den Haag: Centrum voor Staatkundige Vorming, 1954) Overheid en verzorging vanwege het Humanistisch Verbond, Rapport van de commissie Melsen, maart 1954.

PDF-bestandPraag, dr. J.P. van (redactie) Geestelijke verzorging op humanistische grondslag (Utrecht: Humanistisch verbond, 1953) Cursus.

 

Krijgsmacht


PDF-bestand20 jaar dienst humanistische geestelijke verzorging bij de krijgsmacht 1984 (Zeist, Humanistisch Verbond, 1984).


PDF-bestandBrabers, Jules. Van pioniers tot professionals - De dienst humanistisch geestelijke verzorging bij de krijgsmacht (1964-2004) (Utrecht: De Tijdstroom, 2006) Een uitgave van Het Humanistisch Archief.

 

PDF-bestandPraag, J.. P. van, Vermeer, Evert A. en Terlingen, J. A. Humanistisch thuisfront - grondslag, organisatie en nieuwe taak, militaire tehuizen. (Amsterdam: Centraal bureau, 1949) Rapport opgesteld in opdracht van het Stichtingsbestuur en de Raad van Advies van het Humanistisch Thuisfront.


PDF-bestandRooselaar, A. Arbeid (Driebergen, Uitgave Bureau Hoofdraadsman, 1977).


Justitie


PDF-bestandVerslag van vier inleidingen gehouden door Prof. dr. J.P. van Praag voor de geestelijk raadslieden bij de inrichtingen van justitie (1971).

 

PDF-bestandBoer, E. de, e.a. (samenstellers) De gedachten zijn vrij. 25 jaar Humanistisch Geestelijk Raadswerk bij de inrichtingen van justitie. (1993)


Uitvaartbegeleiding


PDF-bestandBrabers, J., Markx, S. en Reinders, W. Uitvaartbegeleiding op humanistische PDF-bestandgrondslag 1946-2006 (Amsterdam: Humanistisch Verbond, 2006). Publicatie ter gelegenheid van het jubileumjaar van het Humanistisch Verbond, over de  geschiedenis van uitvaartbegeleiding op humanistische grondslag.


Personen


PDF-bestandEdelman, P. (samensteller) Bibliografie bij 'J.P. van Praag, vader van het PDF-bestandmoderne humanisme' ( Utrecht: De Tijdstroom, 1997). Bibliografie bij het boek 'J.P. van Praag, vader van het moderne humanisme' van P. Derkx en B. Gasenbeek (red.).

 

PDF-bestandGasenbeek, B.(red.) Garmt Stuiveling, wegbereider van het Humanistisch Verbond (Utrecht: Het Humanistisch Archief, 2000). Deel 1 uit de reeks Humanistisch Erfgoed.

 

PDF-bestandGasenbeek, B. 'Prof. dr. J.P. van Praag. Een korte levensschets'. In: Derkx, P. (red.) J.P. van Praag. Om de geestelijk weerbaarheid van humanisten. (Utrecht: Het Humanistisch Historisch Archief, 2009).  Een bundel met centrale teksten van Jaap van Praag inzake humanisme. Deel 5 uit de reeks Humanistisch Erfgoed.

 

PDF-bestandGasenbeek, B. De vooroorlogse weg van Jaap van Praag naar het humanisme -Over zijn vredesactivisme en publicaties in het Interbellum In: Humanistiek 46 (juli 2011, pp 48-53).

 

PDF-bestandJongedijk, J.W. 'Dr. Jacob Philip van Praag' In: Jongedijk, J.W. Geestelijke leiders van ons volk, en hun kerken, stromingen en sekten ('sGravenzande: Europese bibliotheek 1962).

 

PDF-bestandPraag, J. P. van Ik geloof.... (1957) "Ja, ik geloof, dat het leven ondanks alles, de moeite, de veeleisende, dagelijkse, teleurstellende, afmattende, moeite - waard is".

  

Diversen

 

PDF-bestand25 jaar HSHB 1949-1974 (Amsterdam, Humanistische Stichting voor Huisvesting van Bejaarden, 1974).


PDF-bestandBezwaren tegen het Humanistisch Verbond? Een gesprek. (Utrecht, Humanistisch Verbond) Een gesprek tussen een middenstander, arbeider, intellectueel en verbondslid.


PDF-bestandBoelema W. en Kroon H. 50 jaar Humanistisch Verbond in Friesland 1947-1997 (Giekerk, Uitgegeven in opdracht van het Humanistisch Verbond regio Friesland, 1997) Jubileum-aflevering van De Schakel, contactblad voor de leden van de regio Friesland van het Humanistisch Verbond.


PDF-bestandBrandt Corstius, J.C. e.a. Humanitische Gedachten (Utrecht: Humanistisch Verbond 1955). 10 radiolezingen door J. C. Brandt Corstius, W. Koenders, J.P. van Praag, D.H. Prins, B.W. Schaper, C.H. Schonk.


PDF-bestandCannegieter, H.G. A B C voor Mens en Samenleving (Utrecht, Humanistisch Verbond, 1948).


PDF-bestandCramer, I (samensteller). 10 jaar standpunten & uitspraken van het Humanistisch Verbond 1979-1989 (Humanistisch Verbond, 1989).

 

PDF-bestandKnoop, M. Opvoeden in humanistische geest (Utrecht: Humanistische Verbond, 1949) Brochure met tekst die oorspronkelijk als Zondagochtendtekst in bezinningsbijeenkomsten is uitgesproken.

 

PDF-bestandKuijlman, W. Een mantel met sterren, religieus humanisme in het Humanistisch Verbond (Utrecht: Het Humanistisch Archief, 2001, 2002, 2004). Deel 3 uit de reeks Humanistisch Erfgoed.


PDF-bestandLips H. Bevrijdend Humanisme (Utrecht, Humanistisch Verbond, 1971) Uiteenzetting over het humanisme, de geschiedenis, de inhoud van het begrip en de verschillende stromingen. Ook de humanistische organisaties komen aan bod en het werk dat zij verrichten. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van het humanisme in andere landen.

 

PDF-bestandLoman, J. (red.). Registers op: Het woord van de week 1948-1973. (Utrecht: Het Humanistisch Archief, 2000). Deel 2 uit de reeks Humanistisch Erfgoed.


PDF-bestandPraag, J.P. van. Autonoom Humanisme (Utrecht, Humanistisch Verbond, 1946) Deze brochure is een bewerking van een rede, gehouden op een studentencongres over Christendom en Humanisme te Utrecht, Juli 1946. Uitgave van het Humanistisch Verbond - Utrecht en de Studentenvereniging op Humanistische Grondslag, Utrecht.

 

PDF-bestandPraag, dr. J.P. van, 'Humanisme en gemeenschap.' In: Theologie en practijk, tijdschrift voor de predikant (1949, nr.9, p.127-129).

 

PDF-bestandHad Stoffel gelijk? (Humanistische Verbond, 1946) Brochure als reactie op het boek De massa-mensch en zijn toekomst (1946) van de Delftse fabrikant en Woodbrooker Ir S.H. Stoffel.

 

 PDF-bestandHumanisme en Socialisme, door prof. Mr. Hoetink, uitgegeven op verzoek van het Humanistisch Verbond, 1946 


PDF-bestandSchonk, C.H. Benadering van buitenkerkelijken over Humanisme en Humanistisch Verbond

Artikel waarin het belang wordt belicht om buitenkerkelijken te benaderen en interesseren voor het Humanisme en het Humanistisch Verbond.


PDF-bestandWalschap, G. Beeld van de Humanist (Humanistisch Verbond, 1947) Rede van Gerard Walschap, in zijn geheel uitgesproken in maart 1947 ter gelegenheid van het jaarlijkse congres van het Humanistisch Verbond.