Humanistisch geestelijke verzorging bij Defensie

In 2012-2014 heeft het HHC in het kader van een publicatie een aantal humanistisch geestelijk raadslieden geïnterviewd over hun leven en werkzaamheden bij de Nederlandse krijgsmacht. Het betreft interviews met raadslieden in ruste en raadslieden in actieve dienst. Ze geven een goed inzicht in het werk van deze mensen, vóór, tijdens en na missies van militairen door de jaren heen. Ook geven ze een inkijk in de problematiek waarmee ze te maken krijgen.


Een aantal interviews is getranscribeerd door medewerkers van het Veteraneninstituut. De rest door medewerkers van het HHC. Hierdoor kan de vorm van de transcriptie afwijken. Het Veteraneninstituut heeft de interviews globaal getranscribeerd op tijd en onderwerp. Het HHC heeft de interviews letterlijk getranscribeerd.

 • Boer, Jan den

  Jan den Boer werd In 1971 opgeroepen voor militaire dienstplicht en in Duitsland te Seedorff geplaatst. Daar kwam hij in contact met de humanistisch geestelijk raadsman. Na zijn dienstplicht te hebben vervuld werd Jan den Boer straathoekwerker. Defensie lag dwars toen Den Boer in 1979 solliciteerde als humanistisch geestelijk verzorger. 'Want zij kenden ene Jan den Boer als paradeweigeraar.' Hij sloot zijn loopbaan als raadsman bij Defensie af als raadsman aan de SROKI te Ermelo.

   
 • Sinnema, Sietse

  Sietse Sinnema kwam via een advertentie in aanraking met het humanisme. na een studie humanistiek (2000-2005) aan de UvH werd hij in 2005 Humanistisch Geestelijk verzorger bij Defensie. Hij werd uitgezonden naar Uruzgan (Tarin Kowt en Mazar e Sharif in Afghanistan, en Bosnië. Hierna werd hij geplaatst bij de luchtmacht op vliegbasis Volkel. 

   
 • Sandwijk, Henk van

  Henk van Sandwijk is anno 2021 de laatst levende van de eerste vijf 'pioniers' van de Dienst Humanistisch Geestelijke Verzorging (HGV) bij Defensie, die in 1964 hun werk als raadsman begonnen. Hij is geboren in 1926 in een vrijdenkersgezin. Nadat hij als raadsman bij Justitie had gewerkt met seksueel delinquenten maakte hij de overstap naar de nieuw op te richten Dienst (HGV) bij Defensie. Van Sandwijk was de eerste humanistisch raadsman die namens zijn dienst werd uitgezonden. Hij ging in 1970 mee met de zogenaamde Tunesië-compagnie naar het door overstromingen geteisterde gelijknamige land. Later werd hij naar Libanon gezonden met UNIFIL (1980). In 1981 ging de heer Van Sandwijk met pensioen. Zijn werkzaamheden na zijn pensionering, als vrijwilliger, komen ook aan bod.

   
 • Kamp, Erwin

  Erwin Kamp, humanistisch geestelijk verzorger bij defensie, geïnterviewd door Jules Brabers. Erwin Kamp werd als raadsman geplaatst bij het Korps Mariniers te Rotterdam en uitgezonden naar onder meer Ethiopië (UNMEE), Irak en Curaçao. Hij heeft hierna gewerkt bij het Veteraneninstituut. Anno 2021 vertegenwoordigt hij als hoofdkrijgsmachtsraadsman de Dienst Humanistisch Geestelijke Verzorging bij Defensie. 

   
 • Snels, Gerard

  In 1988 werd Snels aangenomen bij defensie, waarbij zijn eerdere dienstweigering wel vragen opriep. Hij werd uitgezonden naar Bosnië (1994) en Villafranca in Italië en ging in 2005 met pensioen (FLO). Ook zijn leven na zijn pensionering komt in het interview aan bod.

   
 • Hetebrij, Bart

  Bart Hetebrij was Humanistisch Raadsman bij defensie tot 1 februari 2013 en was werkzaam in onder andere de Bravo compagnie van Dutchbat III in Srebrenica in 1995.  

   
 • Hastenberg, Christy

  Christy van Hastenberg is humanistisch raadsvrouw bij defensie en wordt geïnterviewd door Jules Brabers over haar opleidingen, keuze voor het humanisme en haar werkzaamheden als humanistisch raadsvrouw. Het interview vindt plaats op haar werkadres in de kazerne te Schaarsbergen. 

   
 • Brandwijk, Klazien van

  In 1979 of 1980 ging mevrouw Van Brandwijk naar de HOI, het Humanistisch Opleidingscentrum. Haar plan was om vanaf 1981 voor één jaar te proberen als humanistisch raadsvrouw bij Defensie te werken. Ze kwam in 1985 als een van de eerste vrouwen bij het Korps Mariniers te werken. Ze werd onder andere uitgezonden naar Libanon en Irak tijdens de Golfoorlog in 1991, hierna naar Bosnië, Curaçao en ten slotte Cambodja. Samen met andere Cambodja-veteranen die, net als zij, leden aan de mysterieuze Jungle koorts heeft ze jarenlang gestreden voor erkenning van deze aandoening en compensatie voor de geleden schade.  

   
 • Heij, Wim

  Wim Heij  werd in 1961 opgeroepen voor de militaire dienstplicht en maakte als Kort Verband Vrijwilliger (KVV'er) in 1964 te Amersfoort de komst mee van de eerste humanistisch geestelijk verzorgers bij Defensie. Vanaf 1991 tot en met 1996 is Wim Heij hoofdraadsman bij Defensie geweest. Extra: Voor meer interviews met Wim Heij over zijn leven en zijn loopbaan als raadsman en hoofdraadsman bij Defensie klik hier

   
 • Vogels, Mart

  De heer Vogels groeide op in een socialistisch gezin. Via een collega kwam hij in aanraking het de humanistisch geestelijke verzorging in ziekenhuizen. Na een aantal jaren als geestelijke verzorger in een ziekenhuis te hebben gewerkt solliciteerde hij naar een functie als raadsman bij Defensie. Vogels vertelt hoe hij gaandeweg anders tegen de krijgsmacht aan was gaan kijken. Principiële bezwaren had hij niet meer zoals toen hij een jonge man was. Hij vertelt over zijn werk in het Coornherthuis als geestelijk verzorger bij de krijgsmacht. Ze lieten het humanisme meer in de praktijk zien dan dat ze er nou heel veel over vertelden. Vogels werd onder meer uitgezonden, met het Korps Mariniers naar Cambodja, Bosnië (1995) en Uruzgan. Als gv'er op een marine fregat patrouilleerde Vogels in 1999 drie maanden langs de kust van Joegoslavië.