Heusden R.F. (Roel) van (1914-2009)

Roelof Ferdinand (Roel) van Heusden is geboren op 2 december 1914 te Den Helder.
Roel was in de jaren ’30 van de vorige eeuw actief in de Jongeren Vredes Actie (JVA), een pacifistische jongerenbeweging. Hij schreef artikelen in het JVA blad ‘Vredesstrijd.’ Roel begon met o.a. Garmt Stuiveling (ook JVA) het Kunstenaarscentrum voor Geestelijke Weerbaarheid.


Van Heusden was tijdens de Tweede Wereldoorlog een inspirator van het kunstenaarsverzet tegen de Kultuurkamer. Was tijdens de oorlog de centraal beheerder (penningmeester) van ‘Kunstenaarssteun’. Richtte na de oorlog de Stichting Kunstenaarsverzet 1942 – 1945 op. De stichting is voortgekomen uit het kunstenaarsverzet dat in de Tweede Wereldoorlog actie ondernam tegen de Duitse bezetters. Zij werd op 18 januari 1946 opgericht door Jac. Bot, L.P.J. Braat, L.J.A. van Dijk, H. van Eijk, H.S. van Hall, R.F. van Heusden en J. Schregardus die allen nauw betrokken waren bij het kunstenaarsverzet.


Organiseerde in 1995, samen met zijn goede vriend dr. Righter Roegholt, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, een tentoonstelling waarin kunstenaars die als gevolg van de oorlog het leven hadden verloren, werden geëerd. Roel overleed op 22 juni 2009, 94 jaar oud.  Weduwnaar van Jantje Cornelia (Jannie) ter Brugge (Norg 04-04-1911 - ’s-Gravenhage 02-09-2002). Zij hebben elkaar leren kennen in de JVA. 

Van Heusden klom na de oorlog op in de zakenwereld en werd lid van het Nederlands Centrum van Directeuren en van het Centraal Orgaan voor de Economische Betrekkingen met het Buitenland waarmee hij in 1983, samen met VNO en NCW, bij de Tweede Kamer pleitte tegen een economische boycot  van het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime.

In deze tijd was Van Heusden naast HV lid en Humanitas ook lid van het Algemeen Humanistisch Trefpunt (AHT) dat zich afzette tegen de linksere koers van het HV, met name inzake kernbewapening. In zowel HV en AHT was van Heusden verder niet actief.

 

In de interviews die u hier kunt beluisteren vertelt van Heusden over de JVA en het Kunstenaarscentrum en de 'Heeren 17' een discussiegroep met oud NBAS en JVA mensen.

 

Interview op 03 juli 2001 met Roel van Heusden deel 1

Onderwerpen:

De Jongeren Vredes Actie (JVA)

NBAS;

De mensen in de NBAS, zoals Jaap van Praag en Garmt Stuiveling, zijn belangrijk geweest voor zijn vorming.

PDF-bestandBeschrijving Interview Roel van Heusden             

AudioAudio Interview Roel van Heusden                         

 

 

Interview met Roel van Heusden deel 2

Onderwerpen:

Jongeren Vredes Actie (JVA);

Dienstweigeren

Nationaal Jongeren Verbond;

Anti-koloniale acties

JVA-ers meestal geen totaalweigeraars.

PDF-bestandBeschrijving Interview Roel van Heusden   

AudioAudio Interview Roel van Heusden                   Interview met Roel van Heusden deel 3

Onderwerpen:

Geweldloosheid  en de organisatie van JVA

Ghandi

Leidsmannen in de JVA

Organisatie JVA

Samenwerkingsverbanden

Mentaliteit van geweldsideologie

JVF en JVA

Anti-koloniale houding JVA

Stichting omgekomen kunstenaars in de oorlog

Verbinding NBAS, JVA en het Humanistisch Verbond.

JVA en SDAP 

Socialisme en nationaal-socialisme.

Kunstenaars Centrum – Erasmustocht.

PDF-bestandBeschrijving Interview Roel van Heusden   

AudioAudio Interview Roel van Heusden                   

 


Interview met Roel van Heusden deel 4

Onderwerpen:

Kunstenaars Centrum;

Vredesorganisaties voor de oorlog;

Vlaamse beweging;

Mobilisatie voor de  Vrede.

PDF-bestandBeschrijving Interview Roel van Heusden   

AudioAudio Interview Roel van Heusden                 Interview met Roel van Heusden deel 5

Onderwerpen:

De Heren Zeventien;

JVA-Blad  Nieuwe Weerbaarheid

Structuur JVA;

Namen uit de JVA;

Leen van Dijk

*  John Pront

PDF-bestandBeschrijving Interview Roel van Heusden     

AudioAudio Interview Roel van Heusden                Interview met Roel van Heusden deel 6

Onderwerpen:

Hein Vrind gefusilleerd

Van Praag

Hein van Wijk

Conflict hoofdbestuur

John Pront

Jan de Voogd

PDF-bestandBeschrijving Interview Roel van Heusden     

AudioAudio Interview Roel van Heusden                Interview met Roel van Heusden deel 7

Onderwerpen:

Jan Booij;

Mobilisatie voor de vrede

Jong Pacifisme en Nieuw Pacifisme; de rol van het socialsims;

Absolute geweldloosheid en het effect van de Tweede Wereldoorlog

PDF-bestandBeschrijving Interview Roel van Heusden   

AudioAudio Interview Roel van Heusden                  

 

Interview met Roel van Heusden deel 8

Onderwerpen:

Belangrijke mensen voor  de JVA;

Samenwerking met Kerk en Vrede;

Bond van Kunstenaars.

Actie Den Helder: Geen erewijn, duikbootvenijn.

Kunstenaarsverzet WO II;

Een boekje over het begin van de JVA  Schrijvers getuigen

Het ontstaanvan het  Kunstenaars Centrum

Kunstenaarscentrum en het conflict met het hoofdbestuur van de JVA .

PDF-bestandBeschrijving Interview Roel van Heusden   

AudioAudio Interview Roel van Heusden                  Interview met Roel van Heusden deel 9

Onderwerpen:

Miep en Bram Bijleveld;

Janna Stek;

NBAS Bondshuis

Het blad Oude Kracht

‘Heren Zeventien’

JVA-financiën;

OSP ;

Bekende gewetensbezwaarde dienstweigeraars ;

Anarchisten in de JVA;

Anton Constandse

Het Kunstenaarscongres.

PDF-bestandBeschrijving Interview Roel van Heusden      

AudioAudio Interview Roel van Heusden                Interview met Roel van Heusden deel 10

Onderwerpen:

Conflict in 1942 in de Jongeren Vredes Actie (JVA) leidde tot  het Kunstenaars Centrum.

PDF-bestandBeschrijving Interview Roel van Heusden     

AudioAudio Interview Roel van Heusden        

Was in de jaren ’30 van de vorige eeuw actief in de Jongeren Vredes Actie (JVA), een pacifistische jongerenbeweging. Hij schreef artikelen in het JVA blad ‘Vredesstrijd.’ Roel begon met o.a. Garmt Stuiveling (ook JVA) het Kunstenaarscentrum voor Geestelijke Weerbaarheid.