Overige publicaties

Eén van de kerntaken van het Humanistisch Historisch Centrum was publicatie en voorlichting. De medewerkers publiceerden daarom regelmatig boeken en artikelen, vaak in samenwerking met derden. Ook hielp het HHC humanistische organisaties bij het publiceren van jubileummateriaal.