Veld, Joris in 't (1895-1981)

Veld, Prof. mr. joris  in  't 

 

Prof. mr. J. (Joris) in 't Veld (1895-1981) was een overtuigd humanist, en de eerste voorzitter van Humanitas, dat in 1945 was opgericht. Hij was ook  vanaf de oprichting tot 1954 lid van het Hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond.

Hieronder treft u aan het interview in drie delen in 1976 van Casper Vogel met Joris in 't Veld op 81-jarige leeftijd.

In 't Veld begon als 15-jarige op het gemeentehuis van Dordrecht en studeerde in zijn vrije tijd Nederlands recht. Zijn vader was arbeider en groentehandelaar. De veelzijdig sociaaldemocratisch bestuurder en politicus is één van de grondleggers van de bestuurswetenschappen.


Van 1937-1941 was hij burgemeester van Zaandam. Hij werd ontslagen vanwege de februaristaking. Van 1948-1952 was hij minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting. In 1937 werd hij lid van de Eerste Kamer voor de SDAP. Verder was hij onder meer lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, fractievoorzitter van de PvdA van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, docent rechtswetenschap, lid van de Centrale Raad van Beroep, buitengewoon hoogleraar bestuurswetenschappen en lid van de Raad van State. Hij bracht onder meer de Huurwet en de Wederopbouwwet tot stand in 1950.


In 't Veld was actief in het verzet, vooral in de illegale SDAP. Verder was hij onder meer medeoprichter van de Nederlandse Consumentenbond en lid van de Verenigingsraad Nederlandse Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken. Hij was voorzitter van het College van Beroep voor Bedrijfsleven en commissaris van de N.V. Het Concertgebouworkest.


Hij heeft verschillende onderscheidingen gekregen: Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (1946), Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau (1952), Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw (1963) en ereburger van Zaandam (1948).


Enkele publicaties van In 't Veld waren: Nieuwe vormen van decentralisatie (1929), De inrichting van onze staat (1932 en 1934), Economische en sociale ordening (1945), De betekenis van de gemeente voor de toekomst van West-Europa (1950), Vooruitziende bestuurswetenschap (1970) en Beginselen van behoorlijk bestuur (1976).


Interview  1976 Joris in 't Veld  deel 1

Onderwerpen:

  Het boekje Overpeinzingen over de zin van het leven,

  werkloosheid,

  overgangstijd in het Westen,

  zingeving.


PDF-bestandBeschrijving interview     Naam           deel 1  OD-157-A

AudioAudiobestand Interview  Naam           deel 1  MP3-157-A


Interview 1976 Joris in 't Veld  deel 2

Onderwerpen:

 Overpeinzingen, Jan ten Brink,

  maatschappelijk engagement,

   geestelijk verzet,

  Schubart & Bergson


PDF-bestandBeschrijving interview     Naam           deel 2  OD-157-B

AudioAudiobestand Interview  Naam           deel 2  MP3-157-B


Interview 1976 Joris in 't Veld  deel 3

Onderwerpen:

  Levenshouding,

  ethisch reveil,

  de zin van het leven,

  goed en kwaad,

  harmonie en geluk

 

PDF-bestandBeschrijving interview     Naam           deel 3  OD-158-A

AudioAudiobestand Interview  Naam           deel 3  MP3-158-A


Prof. mr. J. (Joris) in 't Veld (1895-1981) was een overtuigd humanist, en de eerste voorzitter van Humanitas, dat in 1945 was opgericht. Hij was ook vanaf de oprichting tot 1954 lid van het Hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond.