Publicaties

In de rubriek 'Publicaties' vindt u veel (gedigitaliseerde) belangrijke teksten van en over de humanistische beweging, organisaties en personen. Kies uit de volgende categorieën:


  • De serie boeken Humanistisch Erfgoed  betreft publicaties die door het Humanistisch Historisch centrum zijn uitgegeven. Het merendeel van deze titels is nog te koop bij Stichting Uitgeverij Papieren Tijger.
  • Overige Publicaties zijn boeken die in opdracht van derden zijn uitgegeven en waaraan het HHC zijn medewerking heeft verleend. een aantal is nog te koop. 
  • De rubriek Gedigitaliseerd materiaal betreft gescande (oude) brochures, boeken en artikelen van en over o.a. De Vrije Gedachte, Humanitas en Humanistisch Verbond. Hiernaast  een aantal gescande (kern)teksten van en over personen uit de humanistische beweging. 
  • De rubriek Tijdschriften bevat gescande jaargangen van 18 tijdschriften uit de na-oorlogse humanistische beweging. Een aantal is doorzoekbaar middels een register. 
  • In de rubriek Registers staan indexen en registers op een aantal humanistische tijdschriften en boeken. Ze zijn een handig hulpmiddel om snel de boeken en tijdschriften te doorzoeken op steekwoorden, artikel of auteur.