Cookies

Like most websites, the website of the University of Humanistic Studies uses cookies. More information

Prof.dr. Gerty Lensvelt-Mulders

Gerty Lensvelt-Mulders
Functie

Hoogleraar Wetenschapstheorie, Methodologie en Onderzoeksleer
Chair: Research methodology and theory of sciences.

English biography

Gerty Lensvelt-Mulders studied Theoretical and Experimental Psychology at Tilburg University (The Netherlands) and did her PhD in behavioral genetics: Personality at different levels: a behavior-genetic approach. From 1999-2009 she worked as a research methodologist at Utrecht University (Utrecht, the Netherlands). In 2009 she became a full professor at the UvH, where she entered the executive board in 2010 and became vice chancelor and president of the board from 2012 until July 1st 2019.

Research

Ik leg mij toe op het verbeteren van de kwaliteit van onderzoek door het ontwikkelen van onderzoeksdesigns die recht doen aan het wetenschappelijk multidisciplinaire karakter van de Humanistiek. Daarin vinden filosofie, historisch onderzoek en de sociale wetenschappen elkaar. In dergelijke multidisciplinaire designs vinden we de raakvlakken waar woorden cijfers kunnen ontmoeten en cijfers woorden.
Inhoudelijk ben ik breed georiënteerd, maar als onderzoeker houd ik me vooral bezig met optimaliseren van onderzoek naar mensenhandel en moderne slavernij. 

Selection of publications

Van der Hart, O., Ochten, J. M., van Son, M.J.M., Steele, K., Lensvelt-Mulders, G. J. L. M. (2008). Relations among peritraumatic dissociation and peritraumatic stress: a critical review. Journal of Trauma and Dissociation, 9, 4, 481-505.. 

Lensvelt-Mulders, G. J. L. M., van der Hart, O., van Son, M. J. M. , Ochten, J.M., and Steele, K. (2008). Research synthesis on the relations among peritraumatic dissociation and peritraumatic stress: an extended meta-analysis. Clinical Psychology Review, 28, 1138–1151. 

Egmond, M. van, Klapwijk, P. & Lensvelt-Mulders, G.J.L.M. (2014). EenVandaag experimenteert met panels. CLOU: Marketing Research and Digital Analytics, 68, 34-36.

Hendriks, P.H., Lensvelt-Mulders, G.J.L.M. & Ewijk, H. van (2015). New voices in social work: an explorative study of female Turkish and Moroccan- Dutch professionals in social work in the Netherlands. Journal of Social Work Education, (ISSN 1043-7797). doi: 10.1080/02615479.2015.1088517

Ssentongo, J.S. (2015, Oktober 26). Spaces for pluralism in 'ethnically sensitive' communities in Uganda : The Case of the Kibaale District. UvH Universiteit voor Humanistiek. Prom./coprom.: prof.dr. G.J.L.M. Lensvelt-Mulders, prof.dr. P. Kanyandago & dr. A.C. Suransky

Lensvelt-Mulders, G.J.L.M. (2015). Winst in de zorg: een clash van paradigma's. In B. Berden, L. Houwen & S. Stevens (Eds.), Financiering van zorginstellingen: met speciale aandacht voor medisch-specialistische zorg. Alphen aan Den Rijn: Vakmedianet (ISBN 9789462760684).

Lensvelt-Mulders, G.J.L.M., Lugtig, P.J., Bos, P., Elevelt, A. & Helms, A. (2016). Aan de grenzen van het meetbare: de methodologische kwaliteit van internationale studies naar de omvang van aan prostitutie gerelateerde mensenhandel met nadruk op Noordwest Europa. (extern rapport). Utrecht:  i.o.v. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid.

Bekijk de wetenschappelijke publicaties
Bekijk de vak- en populariserende publicaties

Ancillary activities

  • Lid Raad van Cmmissarissen Rabobank Hart van Brabant, Oisterwijk
  • Dagelijks bestuur en penningmeester van de Humanistische Alliantie
  • Voorzitter netwerk Levensbeschouwelijke Universiteiten (NLU)
  • Lid bestuur Stichting Socrates
  • Lid rectorenoverleg VSNU