Cookies

Like most websites, the website of the University of Humanistic Studies uses cookies. More information

Dr. Inge van Nistelrooij

Inge van Nistelrooij
Position

Universitair docent zorgethiek

Description

Zorgethiek-expert vanaf haar afstuderen (cum laude) in de theologie op de bekroonde en uitgegeven zorgethische thesis 'Martha en Maria revisited, Zorg als ethisch perspectief' in 1995 (TUP Tilburg 1996).
Sterke focus op conceptueel onderzoek vanuit verschillende disciplines (o.a. fenomenologie, hermeneutiek, ethiek, politieke theorie, feministische theorie, theologie en zorgethiek).
Ervaren onderzoeker, spreker, trainer, adviseur en publicist over zorgethiek, zowel voor academisch als professionals in de zorgsector en daarbuiten.
Zie verder: ingevannistelrooij.com

English biography

Inge van NIstelrooij (1967) has been a care ethicist ever since she graduated cum laude in Theology on a doctoral thesis on care ethics in 1995. Her supervisor was Annelies van Heijst. Her thesis was awarded with the university's women's emancipation award (named after Fokkelien van Dijk-Hemmes) and published as a book, 'Martha and Maria revisited. Care as ethical perspective' (Tilburg University Press, 1996, sold out). After having worked as a professional in several ecclesial organizations, she became an ethics trainer and ethics policy advisor in (health) care institutions as well as informal care organizations. She published two often reprinted books for which she drew upon this work, before returning to academia. She successfully applied for the funds for her PhD study. In 2014 she defended her PhD thesis on self-sacrifice,that was published as 'Sacrifice' by Peeters Publishers in Leuven (2015). After this she continued to publish on sacrifice, relationality and care ethics. 
See also: ingevannistelrooij.com and https://www.researchgate.net/profile/Inge_Nistelrooij 

Research

Van Nistelrooij richt zich op verschillende onderzoeksthema's, waaronder 'materniteit', 'fenomenologie en zorgethiek', 'family care' en 'family knowledge', zorgethisch reflecteren in een institutionele setting, en conceptuele studies naar identiteit en lichamelijkheid. Zij bouwt daarmee voort op haar studie naar 'zelfopoffering van zorgverleners' welke resulteerde in haar proefschrift 'Sacrifice. A care-ethical reappraisal of sacrifice and self-sacrifice' (2015, deel 4  in de reeks 'Ethics of Care', Leuven: Peeters).
Zie verder:  ingevannistelrooij.com en https://www.researchgate.net/profile/Inge_Nistelrooij

Selection of publications

Monografie:
- Van Nistelrooij, I. (2015), Sacrifice. A care-ethical reappreaisal of sacrifice and self-sacrifice, Leuven: Peeters (Series 'Ethics of Care', Volume 4)

- Van Nistelrooij, I. (2014, derde druk), Basisboek zorgethiek. Over menslievende zorg, moreel beraad en de motivatie van verpleegkundigen, Heeswijk: Berne.

- Van Nistelrooij, I. (2014, tweede druk), Zorgen doe je samen. Heeswijk: Berne.Bekijk de wetenschappelijke publicaties
bekijk de vak- en populariserende publicaties

Education

Van Nistelrooij heeft jarenlange ervaring in het scholen en trainen van zorgprofessionals en vrijwilligers. Aan de UvH verzorgt zij colleges in de master Zorgethiek en Beleid (Inleiding Zorgethiek (ZEB10) en Ethische competenties in Zorg- en Welzijnsorganisaties' (ZEB20). Ze richtte samen met collega Joanna Wojtkowiak het onderzoeksnetwerk 'Concerning Maternity' op waarin ethische (o.m. humanisering van de geboortezorg en positie van moeders/ouders in neoliberale en neopopulistische politiek) en existentiële (o.m. vragen naar zin en betekenis) dimensies van moederschap worden onderzocht. Daarnaast verzorgt zij onderwijs voor de UvH Graduate School en de postacademische beroepsopleiding 'Ethiek in de Zorgsector' (IQ Health Care, Radboudumc Nijmegen).

Ancillary activities

  • Hoofdredacteur www.zorgethiek.nu / www.care-ethics.org
  • Coördinator i.s.m. collega Merel Visse van het Care Ethical Research Consortium, www.care-ethics.org
  • Lid Commissie Ethiek van V&VN, de beroepsvereniging van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten in Nederland
  • Lid klankbordgroep NEON (Netwerk EthiekOndersteuning Nederland, www.hetneon.nl)
  • Lid redactieraad Ethische Perspectieven
  • Docent postacademische beroepsopleiding Ethiek in de Zorgsector van IQ Health Care / Radboudumc, Nijmegen