Cookies

Like most websites, the website of the University of Humanistic Studies uses cookies. Dutch regulations require websites to ask for approval the first time the site is visited. More information

Project Woke and Resistance


  • Start: August 2022
  • Duration: 2 years
  • Status: ongoing

Description

 In the project Woke en Weerstand (Woke and Resistance), students and staff come together to discover how to work together as agonists (critical cooperatives), rather than as distrustful antagonists.


Wereldwijd stellen steeds meer studenten kritische vragen over de kennistheoretische basis van hun onderwijs. Ze bekritiseren het curriculum omdat het te eenzijdig gebaseerd zou zijn op een zich superieur achtende Westerse kennis. Deze selectieve kennis, menen zij, bereidt hen onvoldoende voor op het leven en werken in een dynamische, pluriforme maatschappij en leren zij te weinig over de mogelijkheden om te kunnen bijdragen aan een meer rechtvaardige samenleving. Studenten vragen bijvoorbeeld: Waarom is mijn Curriculum Wit? En stellen: Geen Democratisering zonder Dekolonisering! Hun kritiek wordt vaak moeizaam ontvangen. Docenten spreken bijvoorbeeld over ‘inbreuk op de academische vrijheid’ en verwerpen wat zij ‘cancel-culture’ noemen. Internationaal is het debat zo hoog opgelopen dat de politiek zich ermee bemoeit en erover gediscussieerd wordt in de (sociale) media.

 

Dit speelt ook op de Universiteit voor Humanistiek. In het Woke en Weerstand project komen studenten en medewerkers samen om te ontdekken hoe zij als agonisten (kritische coöperatieven) kunnen samenwerken, in plaats van als wantrouwende antagonisten. In studiebijeenkomsten, dialoogmiddagen en workshops gaan zij proberen om moeilijke en schurende kwesties op vruchtbare en concrete manieren te vertalen in curriculumherziening, rekening houdend met diverse opvattingen. 


Het project heeft ook een internationale component: UvH-ers gaan in gesprek met ervaringsdeskundige studenten en medewerkers van Zuid Afrikaanse universiteiten. Hoewel de contexten in Nederland (global North) en Zuid-Afrika (global South) verschillen, zijn er ook vergelijkbare ideeën, zorgen en ambities. In dialoog worden overeenkomsten en verschillen vergeleken, om meer inzicht te krijgen in waarom en hoe we dekolonisering en antiracisme binnen universiteiten kunnen positioneren. In de laatste fase is er een landelijke slotconferentie met poster- en panelsessies, columns en lezingen die ook toegankelijk zijn voor andere universiteiten en hogescholen.

Researchers

dr. Caroline Suransky, projectleider

mmv junior docent Noortje Bot, student Farach Winter en studievereniging Pluralistiek

(Co-)financing

UvH met hulp van Comenius Senior Fellowshipbeurs van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). De NRO is een divisie van NWO die zich richt op verbetering en vernieuwing van onderwijs met kennis uit onderzoek. Het idee voor het Woke en Weerstand project ontstond in samenspraak met de studievereniging Pluralistiek.


In the 'Woke en Weerstand' project, students and staff come together to discover how to work together as agonists (critical cooperatives), rather than as distrustful antagonists.