Cookies

Like most websites, the website of the University of Humanistic Studies uses cookies. More information

Dr. Ulla Jansz

Ulla Jansz
Position

Onderzoekster feministisch-historische humanistiek

Research

Lopende onderzoeksprojecten:
- Betje and Sophie Lazarus: Jewishness, socialism and feminism in Amsterdam around 1900
- Het ontstaan van humanisme als levensbeschouwing in de 19de eeuw

Selection of publications

'Cultuurkritiek in Japanse gesprekken', in: Over Multatuli, 34 (2012) 69, 30-44.

met M. Everard (red.): De minotaurus onzer zeden. Multatuli als heraut van het feminisme, Amsterdam, Aksant, 2010. 

‘De ergste vijand. Levensbeschouwing en feminisme in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw’, in: Tijdschrift voor Genderstudies 11 (2008), blz. 19-32. 
  
 
Bekijk de wetenschappelijke publicaties
Bekijk de vak- en populariserende publicaties


Ancillary activities

bestuurslid Stichting Wilhelmina Drucker Fundatie