Cookies

Like most websites, the website of the University of Humanistic Studies uses cookies. More information

Prof. dr. Evelien Tonkens

Evelien Tonkens
Functie

Hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector.
Full Professor of Citizenship and Humanisation of the Public Sector.

Telefoon

030-2390183

English biography

Evelien Tonkens (1961) is Professor of Citizenship and Humanisation of the Public Sector at University of Humanistic Studies. Her research concerns sociological analysis of changing ideals and practices of citizenship and professionalism. She published in Social Politics, Citizenship Studies, Sociology, Health Promotion International, Social Policy and Society, Culture, Renewal, Medicine and Psychiatry, Social History of Medicine, Community Development Studies, and Mental Retardation.

Selection of publications

Zie ResearchGate

selection of publications

Ancillary activities

 • Sinds 2016 Voorzitter begeleidingscommissie onderzoek vrijwilligerswerk in de asielzoekersopvang (ingesteld door het WODC)
 • Sinds 2015 Lid Slimme Raad Eindhoven
 • Sinds 2014 Lid Wetenschappelijke Adviesraad van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders (NVTZ)
 • Sinds 2014 Lid Adviesraad Platform Zijn (Vrouwenplatform Nederland)
 • Sinds 2013 Lid Adviesraad Kennismakelaar Ruimte voor Initiatief, Ministerie van BZK
 • Sinds 2013 Lid Raad van Toezicht Mondriaan GGZ Heerlen
 • Sinds 2013 Voorzitter Auditcommissie Kwaliteit Mondriaan GGZ Heerlen (roulerend voorzitterschap)
 • Sinds 2013 Voorzitter van de jury van de (jaarlijkse) Helemaal Humanitasprijs
 • Sinds 2007 Lid redactieraad TSS tijdschrift voor sociale vraagstukken
 • Sinds 1997 Lid redactieraad Tijdschrift voor Genderstudies
Voormalige nevenfuncties
 • 2007-2016 Lid van de Raad van Toezicht van Meander Medisch Centrum Amersfoort
 • 2013- 2016 Voorzitter Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid van de Raad van Toezicht van Meander Medisch Centrum Amersfoort
 • 2011- 2014 Voorzitter Wetenschappelijke Begeleidingscommissie Tweede Evaluatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) (ingesteld door Ministerie van VWS)
 • 2013- 2014 Lid van de (tijdelijke) Commissie Maatschappelijke Ondersteuning van de Gezondheidsraad
 • 2013- 2014 Lid (tijdelijke) Adviesraad Ruimte voor Initiatief (ingesteld door Ministerie van BZK)
 • 2010-2013 Lid Kwaliteitsraad zorginstelling Cordaan
 • 2007-2011 Lid van de Raad van Toezicht van Meerkanten GGZ resp. GGZ Centraal in Ermelo resp. Amersfoort
 • 2010 - 2013 Lid van de Kompasgroep (denktank) van de Wiardi Beckman Stichting (wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid)
 • 1996-2012 Lid van vele (tijdelijke) adviescommissies, waaronder: Visitatiecommissie Wijkenaanpak Ministerie van VROM (2010-2011), Klankbordgroep Beter in meedoen, Ministerie van VWS (2007-2010),
 • 2008- 2014 Lid van de Commissie voor Maatschappelijke Verantwoording en Verantwoordelijkheid van zorginstelling Prisma

Denktank reductie regeldruk Verslavingsreclassering (SVG) (2008-2009), Mitros Atelier, Adviesraad woningbouwcorporatie Mitros Utrecht, Adviescommissie Nationale Conventie voor Bestuurlijke Vernieuwing, Ministerie van Binnenlandse Zaken (2005-2006), wetenschappelijke begeleidingscommissie Sociaal structuurplan Amsterdam (1997-1998), Adviescommissie De toekomst van het emancipatiebeleid, Directie Coördinatie Emancipatiebeleid, Ministerie van Sociale Zaken (1996)