Cookies

Like most websites, the website of the University of Humanistic Studies uses cookies. More information

dr. Froukje Pitstra

Froukje Pitstra
Position

UD (Hum) Geestelijke Verzorging (2018-2020).
Assistant prof. (Humanistic) Chaplaincy

Research

 -(Humanistic) Chaplaincy
- Vrijzinnig pastoraat in de 21ste eeuw
-Narrative research methods 
-Geschiedenissen en toekomsten van Vrijzinnige en humanistische levensbeschouwingen

-Biografie / Autobiografie
-Anne Zernike / Jan Mankes
-Vrije Gemeente / gebroeders Hugenholtz


Selection of publications

Internationaal, gepeerreviewd 
(Accepted) Pitstra, F. (2018) Leaving a legacy or creating one?  Why the first female church minister of The Netherlands had to write an autobiography. In A. Sparkes (Ed.), The annual journal of the BSA (British Sociology Association) Auto/Biographical Group. BSA Durham.


(Accepted) Pitstra, F. (2018). 'Old people and things that pass'. Historical perspectives on ageing: What's the use? In E. Alofs & W. Schrama (Eds.), Upwards solidarity - caring for the elderly.  In: European Family Law, 40-2016, Intersentia,  Cambridge UK
 

Suransky, A.C., Pitstra, F. & Toyana, L. (2017). Decolonizing universities: learning in tension. Tijdschrift voor Genderstudies, 20 (3), 299-304. doi: 10.5117/TVGN2017.3.SURA


Pitstra, F. (2015). How to analyze autobiographical sources? Using narrative theory as a biographical tool. In A. Sparkes (Ed.), The annual journal of the BSA (British Sociology Association) Auto/biographical Group. BSA Durham.

Pitstra, F (2013) ‘Religious voices in autobiography and biography. Analyzing a life story using McAdams and Hermans' in: Hetty Zock en Marjo Buitelaar (ed), Religious Voices in Self Narratives:Making Sense of Life in Times of Transitions, Religion and Society 54., De Gruyter, Walter,Inc. Pp. 37-52.


Handelseditie Proefschrift: 
 
Pitstra, F. (2014). Ontelbare Enkelvouden. Dr. Anne Mankes-Zernike (1887-1972). Een biografie. Zoetermeer: Meinema        


Nederlandstalig/ populair-wetenschappelijk: 
Pitstra. F en Schouwstra. S. (2017) Fragementen uit het verleden. Persoonlijke levensgeschiedenissen van ouderen met dementie. Tijdschrift voor Geestelijke Verzorging. Jg 20, 85, pp 14-20.

Pitstra, F. (2016) ‘De Vrije Gemeente van Amsterdam. Haar geschiedenis en invloed’, in: E.J Tillema, Vrijzinnig Verleden

(Under review) Pitstra, F. (2016). Een portret in de pastorie. Anne Zernike in Bovenknijpe (1911-1915). In N. Bijleveld en J. Kroesen (Ed.), Vijfhonderd jaar wonen en werken in de protestantse pastorie in Noord-Nederland. Leeuwarden: Bronmeer
           
Pitstra, F. (2016) Anne Zernike.  In Nieuwe Encyclopedie van Fryslân. Bornmeer 2016

Pitstra, F. (2016) Rutgers, Johanna  Frederika. In Nieuwe Encyclopedie van Fryslân. Bornmeer 2016

Pitstra, F. (2015). 'Ja heilig is alle kunst' Anne Mankes-Zernike (1887-1972): een biografische schets. In Jan Mankes in woord en beeld. Heerenveen: Museum Belvedere.


Pitstra, F. (2013) ‘Jan Mankes bleef van mij weg’ Een analyse van de autobiografie van Anne Mankes-Zernike’ in: Tijdschrift voor Biografie, jaargang 2, nr. 2. Pp. 62-71.


De Baar, M.P.A. en Pitstra, F. (2011)  'Van ‘een artikel van weelde’ tot beroep. Discussies over de geschiktheid van vrouwen voor de theologiestudie en het predikambt, 1898-1913' in: M. de Baar, A. Voolstra e.a. (red.) Honderd jaar vrouwen op de kansel. Verloren: Hilversum, 15-36.

Pitstra, F. (2011) 'Anne Mankes-Zernike' in: Mirjam de Baar, Anna Voolstra e.a (red) Honderd jaar vrouwen op de kansel. Verloren: Hilversum, 84-92
.
Pitstra, F. (2011) Narratieve methoden in biografisch onderzoek: Anne Mankes Zernike tussen autobiografie en biografie' in: Biografie Bulletin (Het tijdschrift voor biografie), jaargang 21, 2 , 79-88.

Pitstra, F. (2010) ‘De religieuze factor in biografie en biograaf’ in: Biografie Bulletin (Het tijdschrift voor biografie), jaargang 20, nr. 1., 80-84.

Mackor, A.R, Pitstra, F en Zock, T.H.,(2010) ‘Standaardisering van geestelijke verzorging in de gezondheidszorg: zegen of vloek?’ in: Tijdschrift Geestelijke Verzorging, jaargang 13, nr. 46, 10-26.

Pitstra, F en Zock, T.H, (2009) ‘Over de onderbouwing van geestelijke verzorging en pastoraat 'Ik zag alleen een kip over de weg'’ in: Handelingen, tijdschrift voor praktische theologie, jaargang 36, 3,  8-20

Pitstra. F. (2009)Other characters to her support.’ Virginia Woolf’s Mrs Dalloway gelezen als polyfone roman’, in: Edith H. Brugmans (red.) De ziel in de literatuur. Annalen van het Thijmgenootschap 97.1., 173-180.


Subsidie-aanvraag:
Pitstra, F. (2016). NWO VENI Vernieuwingsimpuls: Faith in Old Age. A biographical and micro-historical study into the relation between religious beliefs and social-cultural perceptions, experiences and practices of ageing (c. 1550-1950). NWO VENI AANVRAAG: .              

bekijk de wetenschappelijke publicaties
bekijk de vak- en populariserende publicaties
Education

Bachelor-onderwijs

(Bachelor) 01B1 - Atlas.ti
 
(Bachelor 1) O1D2 - Historisch onderzoek:

(Bachelor 3) -Bachelorscripties
Examinator van de  Bachelorscripties

Master-onderwijs:

(Master 2)  2- OZ20 - Narratief onderzoek en oral history:
 
(Master 3) Masterscripties: Begeleider en meelezer
 

Graduate School Onderwijs:

Year 1: Introduction in  Narrative Research
Year 2: Narrative research: analytic approaches

Ancillary activities

Voorzitter van de Onderwijscommissie (OC) van de UvH (2015-2017)

Nevenfunctie:
-Redacteur Tijdschrift voor Biografie (onbezoldigd)

Lidmaatschappen:
-International and European Auto/Biography Association (IABA & EABA)
-European Journal of Life Writing (Vrije Universiteit Amsterdam)
-AHRC Research Network 'Challenges to Biography' (Universities of Edinburgh,Southhampton and Nottingham)
-WLN Women’s Life Writing Network (Lancaster University)
-VVG - Vereniging voor Gendergeschiedenis/Historici
-IWFT Vrouwennetwerk Theologie