Cookies

Like most websites, the website of the University of Humanistic Studies uses cookies. More information

Dr. Hanneke v.der Meide

Position

Docent Zorgethiek (UvH) / Postdoctoraal Onderzoeker (St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg)

Selection of publications

Internationale artikelen

H. van der Meide, C. Leget, G. Olthuis. Epub ahead of print. Why frailty needs vulnerability. A care ethical perspective on hospital care for older patients Nursing Ethics, doi: 10.1177/0969733014557138

H. van der Meide, C. Leget, G. Olthuis, 2015,Participating in a world that is out of tune: shadowing an older hospital patient. Medicine, Health Care and Philosophy, 18, 577-585.

H. van der Meide, C. Leget, G. Olthuis, 2015. Feeling an outsider left in uncertainty. A phenomenological study on the experiences of older hospital patients. Scandinavian Journal of Caring Science, 29, 528-536.

H. van der Meide, G. Olthuis, C. Leget, 2015. Patient participation in hospital care: How equal is the voice of the client council? Health Care Analysis, 23, 238-252.

H. van der Meide, C. Leget, G. Olthuis, 2013, Giving voice to vulnerable people: the value of shadowing for phenomenological healthcare research. Medicine, Health Care and Philosophy, 16, 731-37.

Nederlandstalige artikelen

H. van der Meide, 2015, Een gedetailleerd boek over fenomenologie in en voor de professionele beroepspraktijk, Kwalon, 3, 62-64

H. van der Meide, 2015, Fenomenologie als kwalitatieve onderzoeks-benadering: het onthullen van ervaringen. Kwalon, 1, 21-28.

H. van der Meide, 2014, Analyseren volgens de reflective lifeworld approach, Kwallen, 19, 68-73.


H. van der Meide, G. Olthuis, 2013, ‘Mensen vervelen zich hier, he? Podium voor Bio- Ethiek, 20, 30-32.

H. van der Meide, Olthuis, 2012, Geraakt worden door verveling. Over shadowing in een fenomenologisch onderzoek naar de ervaringen van oudere patiënten in het ziekenhuis, Kwalon, 2, 41-46.

H. van der Meide, 2012, Beleefde en geleefde kwetsbaarheid. Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek, 3, 94-95. 


E. van Elst, K. Klaver, H. van der Meide, 2012,Een lief ziekenhuis? Een kijkje in de keuken 42, 14-15

M. Boonen, E. van Elst, K. Klaver, H. van der Meide, 2011, Een lief ziekenhuis? Dat vraagt om een onderzoeksweb! Nieuwsbrief Nederlandse vereniging voor Bio-ethiek, 18, 22-24.


H. van der Meide, 2011, Een zorgethische blik op veroudering, Nieuwsbrief Nederlandse vereniging voor Bio-ethiek, 18, 19-20.

H. van der Meide, M.H.W. Frings-Dresen, J.K. Sluiter, 2011, Over re-integratie: ervaringen van professionals en Marokkaanse en Turkse werknemers, Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 19, 104-110.

H. van der Meide (Heutink), D. van Diemen, M. Elzenga, S. Kooiker, 2010, Wat hebben mensen met een lage en hog(ere) SES zelf te zeggen over gezond leven? Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 1, 10-12.


Hoofdstukken
H. van der Meide, G. Olthuis, 2015, De oudere patiënt in het ziekenhuis: relationele cirkels van kwetsbaarheid. in: A. Baart, F. Vosman (eds.), De patiënt terug van weggeweest. Werken aan menslievende zorg, 169-180, SWP, Amsterdam.

H. van der Meide, 2014, Patiëntenervaringen onderzoeken door de methode van shadowing. In: C. Platenkamp, R. Houtepen, G. van der Veer, M. Schouten (eds.), Maak er een boek van...!? Leren van patiënten en hun verhalen, 100-102, Amsterdam Drukwerk, Amsterdam.

H. van der Meide, G. Olthuis, 2013, Reactie op casus ‘Wat doen we met de achterban?’ in: C. Dedding, M. Slager (eds.), De rafels van participatie in de gezondheidszorg, 66-70, Boom Lemma, Den Haag.


Bekijk de wetenschappelijke publicaties

Bekijk de vak- en populariserende publicatie
       

Education

ZEB- 60 Veldonderzoek
PM -50B Research seminar premaster
PM- 60B Premasterthesis
ZEB-70 Afstudeeronderzoek master Zorgethiek en Beleid